Darbo užmokestis

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis:

Pareigybės pavadinimas

2017 m. (Eur)

Pareigybių skaičius

2018 m.

I ketv.

2018 m.

II ketv.

2018 m.

III ketv.

2018 m.

IV ketv.

Pareigybių skaičius

Konkurencijos tarybos pirmininkas

3007,9

1

2843,40

2843,40

    1

Tarybos narys, pirmininko pavaduotojas

2746,35

2

2596,15

2596,15     2

Konkurencijos tarybos nariai

2707,1

2

2559,05

2559,05     2

Skyriaus vedėjas

1903,48

7

2027,20

2030,49

    7

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

1614,77

5

1637,33

1649,43

    4
Vyriausiasis patarėjas 1827,91 1

1855,93

1782,16     2

Patarėjas

1545,29

9

1533,08

1558,84

    16

Vyriausiasis specialistas

1189,45

25

1263,02

1292,46

    20

Vyriausiasis specialistas*

1000,44

14

1198,78

1171,15

    10

Vyriausiasis specialistas-sekretorius*

918,27

2

1022,08

1042,12

    1

*darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Atnaujinta: 2018 09 12