Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo pranešimas

Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos narių kompetencijos (Aktuali redakcija)

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA

NUTARIMAS

DĖL KONKURENCIJOS TARYBOS NARIAMS PAVEDAMŲ VEIKLOS SRIČIŲ

2019 m. vasario 5  d. Nr. 1S- 9 (2019)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 19 straipsnio 8 dalimi, 20 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 822, 17 punktu, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2018 m. vasario 1 d. nutarimu Nr. 1S-10 (2018) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ 8.23 papunkčiu, Konkurencijos taryba   nutaria:

1. Pavesti Konkurencijos tarybos nariams koordinuoti šias Konkurencijos tarybos veiklos sritis:

Jolantai Ivanauskienei –Teisės ir konkurencijos politikos grupės veiklos sritį;

Dinai Lurje – Konkurencijos tarybos tarptautinių ryšių sritį, Draudžiamų susitarimų tyrimo grupės veiklos sritį;

Elonui Šatui – Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų priežiūros grupės, Nesąžiningos komercinės veiklos tyrimo grupės veiklos sritis;

Jūratei Šovienei – Viešųjų subjektų priežiūros grupės veiklos sritį.

2. Nustatyti, kad šio nutarimo 1 punktas galioja trejus metus arba iki Konkurencijos tarybos nario kadencijos pabaigos.

3. Nustatyti, kad, pasibaigus šio nutarimo 2 punkte nustatytam terminui, šio nutarimo 1 punkte nurodyti asmenys koordinuoja 1 punktu pavestas Konkurencijos tarybos veiklos sritis tol, kol nepriimamas naujas Konkurencijos tarybos nutarimas dėl Konkurencijos tarybos nariams pavedamų veiklos sričių.

4. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2002 m. spalio  31 d. nutarimą Nr. 119 „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos narių kompetencijos“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

Pirmininkas                                                                                                                                             

 

Atnaujinta: 2019 02 06