Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Korupcijos prevencija

Konkurencijos taryba pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymu priskirtą kompetenciją nėra Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos ir jos įgyvendinimo tarpinstitucinio 2015–2019 metų veiklos plano priemones įgyvendinanti institucija.

Atliekant Konkurencijos tarybos veiklos sričių vertinimus pagal Korupcijos prevencijos įstatyme apibrėžtus kriterijus nenustatyta, kad Konkurencijos tarybai vykdant nustatytas funkcijas egzistuotų reali didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Minimali korupcijos pasireiškimo tikimybė yra susijusi su Konstitucijoje ir Konkurencijos įstatyme įteisinta institucijos veikla ir objektyviomis veiklos sričių aplinkybėmis.

Atsižvelgiant į pagal teisės aktus nustatytas nežymias rizikas ir jų valdymą, mažą korupcijos pasireiškimo tikimybę ir teisės aktų reikalavimus, institucinė kovos su korupcija programa nerengiama.

Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad tam tikri įstaigos veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai sudarys galimybes atsirasti korupcijai.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas padeda, įsivertinus didžiausius korupcijos rizikos veiksnius, numatyti konkrečias priemones problemoms valdyti ir šalinti.

Įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijas tvirtina Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) direktorius https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.399325

Informacija apie korupcijos pasireiškimo tikimybę Konkurencijos tarybos veiklos srityse:

2018 m.

2019 m.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, siekdama stiprinti antikorupcinę aplinką ir skaidrinti valstybės ar savivaldybių įstaigų procedūras ir procesus, atlieka korupcijos rizikos analizes – išsamiai analizuoja įstaigų veiklą antikorupciniu požiūriu.

Konkurencijos tarybos korupcijos rizikos analizės STT nėra atlikusi.

Atsižvelgdama į įstatymu priskirtą kompetenciją, Konkurencijos taryba teisės aktų, kuriais numatomas teisinis reguliavimas gali paveikti korupcijos mastą, projektų, kitų Korupcijos prevencijos įstatymo 8 str. 1 d. nurodytų visuomeninius santykius reguliuojančių teisės aktų projektų šiuo metu nerengia.

Institucija atlieka norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą, kad būtų neutralizuota korupcijos apraiškų rizika pirminėje teisėkūros raidos stadijoje, formuojama teisėkūros praktika, pagrįsta sisteminėmis nepakantumo korupcijai nuostatomis ir užtikrintas korupcijos prevencijos įgyvendinimas priimant administracinius teisės aktus.

Sąrašas pareigybių, į kurias skiriant asmenį prašoma Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti informaciją pagal Korupcijos prevencijos įstatymą

Eil.Nr.

Padalinio pavadinimas

Pareigybių pavadinimas

1.

 

Administracijos direktorius

2.

Komunikacijos skyrius

Skyriaus vedėjas

3.

Teisės grupė

Grupės vadovas

4.

Draudžiamų susitarimų tyrimo grupė

Grupės vadovas

5.

Ekonominės analizės grupė

Grupės vadovas

6.

Susijungimų priežiūros grupė

Grupės vadovas

7.

Dominuojančių ir viešųjų subjektų tyrimo grupė

Grupės vadovas

8.

Nesąžiningos komercinės veiklos tyrimo grupė

Grupės vadovas

9.

Konkurencijos politikos grupė

Grupės vadovas

Antikorupcinis visuomenės švietimas (http://www.stt.lt/lt/menu/antikorupcinis-svietimas/#turinys)

Konkurencijos tarybos darbuotojų mokymai korupcijos prevencijos srityje:
-    2018 m. rugsėjo 12 d. Konkurencijos tarybos darbuotojai (29 asmenys) dalyvavo STT darbuotojos surengtoje antikorupcijos švietimo paskaitoje „Korupcijos rizikos: viešieji pirkimai“.
 

Jei turite informacijos apie galimai nesąžiningus Konkurencijos tarybos darbuotojų veiksmus, piktnaudžiavimo atvejus, jei norite pranešti apie korupcijos apraiškas Konkurencijos taryboje ar pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, prašome siųsti juos el. paštu taryba@kt.gov.lt.

Pareiškimą Konkurencijos tarybai galite pateikti paštu, el. paštu arba atnešę jį į instituciją (Jogailos g. 14, Vilnius).

Visa gauta informacija apie galimai neteisėtus Konkurencijos tarybos darbuotojų veiksmus ar kitus pažeidimus priskiriama viešai neskelbtinai ir neteiktinai Konkurencijos tarybos informacijai. Tai reiškia, kad darbuotojai, dirbantys su informacija, užtikrins informaciją pateikusio asmens duomenų konfidencialumą. Gauta informacija nebus viešinama, perduota pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems, padariusiems ar tretiesiems asmenims.

Kiekvienas asmuo turi teisę informaciją pateikti anonimiškai, t. y. nenurodydamas savo vardo, pavardės ir (ar) kontaktinių duomenų.

Atkreipiame dėmesį, kad už šmeižtą ar melagingą kito asmens kaltinimą nusikaltimo padarymu yra numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Visą parą galite kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą telefonu (8 5) 266 3333, el. paštu pranesk@stt.lt arba užpildę pranešimo formą internetu (https://stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/#turinys).

Atnaujinta: 2020 04 01