Ieškome asistento (-ės)

…kuris (-i) būtų atsakingas (-a) už dokumentų valdymą ir teiktų pirmines konsultacijas telefonu besikreipiantiems interesantams.

Reikalavimai:

  1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą, arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro laipsniu, arba jam prilygintą išsilavinimą;
  2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimo, apskaitos, raštvedybos taisykles;
  3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
  4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  5. mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis;
  6. mokėti naudotis garso ir vaizdo įrašymo aparatūra.

Su pareigybės aprašymu galima susipažinti čia.

Prašome siųsti išsamų CV el. paštu Rima.Kaulenaite@kt.gov.lt iki 2018 m. vasario 9 d.
Informacija teikiama: Jogailos g. 14 Vilnius., tel. (8 5) 2614728, el. p. Rima.Kaulenaite@kt.gov.lt

Atnaujinta: 2018 02 05