2013-2016 m. vykdytos RĮ 5, 6 str., KĮ 15 str. reikalavimų priežiūros metu gautų pranešimų (skundų) skaičius pagal pareiškėją, galimo pažeidimo teisinį pagrindą

Anuliuoti rikiavimą
atviras duomuo 2013 2014 2015 2016
Iš jų, dėl galimo RĮ / KĮ / NKVVDĮ pažeidimo 2 0
Iš jų, dėl galimo RĮ ir KĮ 15 str. ar galimo KĮ 15 str. pažeidimo 35 42 30 30
Iš jų, dėl galimo RĮ ir Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo (NKVVDĮ) ar NKVVDĮ pažeidimo 45 53 31 10
Iš jų, dėl galimo RĮ pažeidimo 245 277 376 393
Iš jų, kita 1 9 3
Iš jų, Konkurencijos tarybos iniciatyva nagrinėti atvejai 32 74 103 108
Iš jų, ūkio subjektų / asociacijų / institucijų pateikti pranešimai (skundai) 66 96 82 85
Iš jų, vartotojų pateikti pranešimai (skundai) 227 203 263 243
Iš viso nagrinėta atvejų 325 373 448 436
Rodyti
įrašų puslapyje
9 9