Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas

Anuliuoti rikiavimą
Išlaidos 2017 m. asignavimų planas metams, įskaitant patikslinimus Panaudoti asignavimai 2017 m. kovo 31 d. 2016 m. asignavimų planas metams, įskaitant patikslinimus Panaudoti asignavimai 2016 m. gruodžio 31 d. Panaudoti asignavimai 2016 m. rugsėjo 30 d. Panaudoti asignavimai 2016 m. birželio 30 d. Panaudoti asignavimai 2016 m. kovo 31 d.
Darbdavių socialinė parama pinigais 2400 0 4900 4820 2160 1400 0
Darbo užmokestis pinigais 1244000 200300.42 1058000 1056344.59 719153.1 469876.82 198576.97
Dotacijos kitiems valdymo lygiams 35000 12000 35000 33182.3 29000 18000 12000
Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 123800 187.65 8100 8021.48 1947.3 1143.3 308.56
Kitiems einamiesiems tikslams 8300 8202.05 9500 9443.11 9443.11 9443.11 0.64
Kitos mašinos ir įrenginiai 28000 0 35900 33860.64 0 0 0
Kitos paslaugos 78600 11391.74 76700 76552.60 16642.87 11249.75 3944.06
Kitos prekės 13900 343.59 11500 11308.83 6122.49 2753.02 213.97
Komandiruotės 27000 5448.17 35700 35234.81 28239.44 24229.69 5875.69
Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos 111000 0 9100 8702.32 0 0 0
Komunalinės paslaugos 24500 6901.29 24200 24189.99 18063.78 14702.77 9420.93
Kvalifikacijos kėlimas 8700 2551.99 20400 20215.48 4044.09 3894.09 385.38
Ryšių paslaugos 7400 1743.95 9700 9654.13 7136.03 4673.39 2165.07
Socialinio draudimo įmokos 392900 59163.47 332800 332236.54 219044.7 138675.47 49974.51
Spaudiniai 2300 0 4500 4358.52 1093.61 1093.61 1093.61
Transporto išlaikymas 35200 5570.94 20000 19963.05 11343.17 8884.97 3013.93
Rodyti
įrašų puslapyje
16 16