Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais

Pareigybės pavadinimas 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. I ketv. 2017 m. II ketv. 2017 m. III ketv. 2017 m. IV ketv.
Konkurencijos tarybos pirmininkas 1639,12 1972,99 2752,50 3007,90 3007,90 3007,90 3007,90
Tarybos narys, pirmininko pavaduotojas 1603,86 1861,31 2513,20 2746,35 2746,35 2746,35
Konkurencijos tarybos nariai 1312,41 1688,77 2477,25 2707,10 2707,10 2707,10
Administracijos direktorius - 2284,87 2303,85 2303,85 2303,85 2303,85
Skyriaus vedėjas 1802,3 1832,79 1829,14 1893,17 1836,21 1914,42
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 1411,93 1464,05 1514,07 1506,40 1674,71 1686,13
Patarėjas 1738,33 1740,61 1487,33 1503,93 1466,12 1601,71
Vyriausiasis specialistas 1105,51 1128,09 1177,62 1147,60 1164,96 1206,36
Vyriausiasis specialistas (darbo sutartis) 758,63 795,59 775,63 876,15 909,14 1078,18
Vyriausiasis specialistas-sekretorius (darbo sutartis) 664,12 771,73 778,78 869,78 882,09 934,28
Darbininkai (darbo sutartis) 304,3 325,48
Rodyti
įrašų puslapyje
11 11