Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais

Anuliuoti rikiavimą
Pareigybės pavadinimas 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. I ketv. 2018 m. II ketv.
Darbininkai (darbo sutartis) 304,3 325,48
Administracijos direktorius - 2284,87 2303,85 - -
Vyriausiasis specialistas-sekretorius (darbo sutartis) 664,12 771,73 778,78 918,27 1022,08 1042,12
Vyriausiasis specialistas (darbo sutartis) 758,63 795,59 775,63 1000,44 1198,78 1171,15
Vyriausiasis specialistas 1105,51 1128,09 1177,62 1189,45 1263,02 1292,46
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 1411,93 1464,05 1514,07 1614,77 1637,33 1649,43
Patarėjas 1738,33 1740,61 1487,33 1545,29 1533,08 1558,84
Vyriausiasis patarėjas 1827,91 1855,93 1782,16
Skyriaus vedėjas 1802,3 1832,79 1829,14 1903,48 2027,20 2030,49
Konkurencijos tarybos nariai 1312,41 1688,77 2477,25 2707,10 2559,05 2559,05
Tarybos narys, pirmininko pavaduotojas 1603,86 1861,31 2513,20 2746,35 2596,15 2596,15
Konkurencijos tarybos pirmininkas 1639,12 1972,99 2752,50 3007,90 2843,40 2843,40
Rodyti
įrašų puslapyje
12 12