Pranešimų apie koncentracijas nagrinėjimas

*Skaičius per metus

Anuliuoti rikiavimą
Eil. Nr. Atviras duomuo 2015 m.* 2014 m.* 2013 m.*
5. Atsiimta pranešimų ar nutraukta koncentracijos nagrinėjimo procedūra dėl kitų priežasčių 1 2
4. Atsiimta pranešimų gavus Konkurencijos tarybos preliminarias išvadas, kad dėl koncentracijos bus itin apribota konkurencija 1 2
1.         Gauta pranešimų apie koncentracijas 38 52 31
2. Išduota leidimų 36 49 29
2.1         Išduota leidimų be papildomų sąlygų ar įpareigojimų 36 47 29
2.2 Išduota leidimų su sąlygomis ir įpareigojimais 2
6.         Koncentracijos nagrinėjimo procedūra pradėta Konkurencijos tarybos iniciatyva 1 1
3. Uždrausta koncentracijų 1
Rodyti
įrašų puslapyje
8 8