Valstybės pagalba (2008 m. duomenys)

* kompensacijos už bendros ekonominės svarbos paslaugų teikimą neįtraukiamos
** pagalba suteikta pagal laikinąsias valstybės pagalbos priemones neįtraukiama

Simbolinių žymėjimų paaiškinimas

  • A1 – negrąžinama pagalba: subsidijos, dotacijos
  • A2 – atleidimai nuo mokesčių, jų sumažinimas, delspinigių ir baudų nurašymas, kiti atleidimai
  • B1 – valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų įmonėse dalies ar vertės didinimas įvairiomis formomis
  • C1 – lengvatinės paskolos
  • C2 – mokesčių atidėjimai
  • D1 – valstybės garantijos 
Anuliuoti rikiavimą
Sektorius A1 A2 B1 C1 C2 D1 Iš viso (mln. LT)
2.1.8. Užimtumas 20.65 20.65
2.1.9. Mokymai 57.01 57.01
2.1.10. Privatizavimas
2.1.11. Gelbėjimas/ restruktūrizavimas
2.1.12. Socialinė pagalba individualiems vartotojams
2.2.1. Plieno pramonė
2.2.2. Laivų statyba
2.2.4. Anglies pramonė
2.2.5. Sintetinis pluoštas
2.2.6. Kiti sektoriai
1.2. Žuvininkystė
2.1.1. Moksliniai tyrimai, plėtra ir inovacijos 0.25 0.25
2.1.3. Mažos ir vidutinės įmonės (įskaitant rizikos kapitalą) 7.00 7.00
2.1.4. Prekyba
2.1.5. Energijos taupymas
2.1.6. Investicijos
2.1.7. Kultūra
2.2. Sektorinė pagalba 3.37 3.37
2.2.3. Transportas 3.37 3.37
2.3. Regioninė pagalba 426.33 4.59 430.92
2.1.Horizontali pagalba 84.91 74.16 159.07
2.1.2. Aplinkos apsauga 74.16 74.16
2. Pramonė/paslaugos 511.24 82.12 593.36
1.1. Žemės ūkis 93.38 222.28 315.66
IŠ VISO: 604.62 304.40 909.02
Rodyti
įrašų puslapyje
25 25