Valstybės pagalba (2009 m. duomenys)

* kompensacijos už bendros ekonominės svarbos paslaugų teikimą neįtraukiamos
** pagalba suteikta pagal laikinąsias valstybės pagalbos priemones neįtraukiama

Simbolinių žymėjimų paaiškinimas

  • A1 – negrąžinama pagalba: subsidijos, dotacijos
  • A2 – atleidimai nuo mokesčių, jų sumažinimas, delspinigių ir baudų nurašymas, kiti atleidimai
  • B1 – valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų įmonėse dalies ar vertės didinimas įvairiomis formomis
  • C1 – lengvatinės paskolos
  • C2 – mokesčių atidėjimai
  • D1 – valstybės garantijos 
Anuliuoti rikiavimą
Sektorius A1 A2 B1 C1 C2 D1 Iš viso (mln. LT)
1.2. Žuvininkystė 2.15 2.15
2.1.1. Moksliniai tyrimai, plėtra ir inovacijos 15.33 15.33
2.1.3. Mažos ir vidutinės įmonės (įskaitant rizikos kapitalą) 3.65 3.65
2.1.4. Prekyba
2.1.5. Energijos taupymas
2.1.6. Investicijos
2.1.7. Kultūra
2.1.8. Užimtumas 20.83 20.83
2.1.9. Mokymai 3.02 3.02
2.1.10. Privatizavimas
2.1.11. Gelbėjimas/ restruktūrizavimas
2.1.12. Socialinė pagalba individualiems vartotojams
2.2. Sektorinė pagalba 194 194
2.2.1. Plieno pramonė
2.2.2. Laivų statyba
2.2.3. Transportas 194 194
2.2.4. Anglies pramonė
2.2.5. Sintetinis pluoštas
2.2.6. Kiti sektoriai
2.3. Regioninė pagalba 112.28 14.18 126.46
2.1.Horizontali pagalba 75.46 77.06 152.52
2.1.2. Aplinkos apsauga 32.63 77.06 109.69
2. Pramonė / paslaugos 381.74 91.24 472.98
1.1. Žemės ūkis 72.47 214.6 287.07
IŠ VISO: 456.36 305.84 762.2
Rodyti
įrašų puslapyje
25 25