Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

ATSISAKYTI PRADĖTI TYRIMĄ DĖL BIRŽŲ AKCINĖS PIENO BENDROVĖS VEIKŲ ATITIKIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. I-2878 7 STRAIPSNIO 1 DALIES 2 PUNKTUI

  • 1999 11 05
  • Nutarimo Nr.: 6
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Konkurencijos taryba, susidedanti iš Tarybos narių A.Klimo, D.Klimašauskienės, S.Pajarsko, J.Rasimavičiaus, pirmininkaujant R.Stanikūnui, sekretoriaujant Z.Balsienei, dalyvaujant Konkurencijos tarybos Nesąžiningos konkurencijos skyriaus vyriausiajai specialistei K.Martišienei, Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo I.Kublickienės, P.Majausko ir N.Rupeikos pareiškimus, kuriuose nurodoma, kad Biržų akcinė pieno bendrovė reklamuoja pieną „Mū“ kaip šviežią ir tokia reklama klaidina vartotojus.
Konkurencijos taryba konstatavo: pagal standartą „šviežias“ pienas yra tik dvi valandos po pamelžimo, šis užrašas negalėjo suklaidinti daugelio vartotojų, todėl pareiškimuose nurodyti faktai traktuotini kaip mažareikšmiai, nedarantys esminės žalos Konkurencijos įstatymo saugomiems interesams.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 25 straipsnio 4 d. 1 p., Konkurencijos taryba nutarė: 1. Atsisakyti pradėti tyrimą dėl Biržų akcinės pieno bendrovės veikų atitikimo Konkurencijos įstatymo Nr. I-2878 7 straipsnio 1 dalies 2 punktui.
2. Pavesti Nesąžiningos konkurencijos skyriui:
2.1. Susitarti su Biržų akcine pieno bendrove dėl šių veiksmų nutraukimo.
2.2. Nesusitarus dėl veiksmų nutraukimo, teikti Konkurencijos tarybai svarstyti klausimą dėl tyrimo pradėjimo.
 
Pirmininkas R.A.Stanikūnas