Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

DĖL R.-I.URBŠIENĖS ĮMONĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NUOSTATŲ PAŽEIDIMO

  • 1999 12 02
  • Nutarimo Nr.: 14
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba, susidedanti iš
Konkurencijos tarybos pirmininko R.Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių A.Klimo, D.Klimašauskienės, Š.Pajarsko, sekretoriaujant Z.Balsienei,
dalyvaujant įmonės savininkei R.I.Urbšienei,
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos pareigūnams V.Rimkui, L.Darulienei, P.Kvietkauskienei, E.Navickaitei,
viešame Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos (toliau - Konkurencijos tarybos) posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl R.-I.Urbšienės įmonės Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau Konkurencijos įstatymo) nuostatų pažeidimo.
Konkurencijos taryba nustatė:
Į Valstybinę konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnybą (toliau Tarnyba) 1999 02 11 kreipėsi G.Mačiulskienė ir V.Sadauskaitė dėl R.-I.Urbšienės įmonės veikų atitikimo Konkurencijos įstatymo (1992 09 15 Nr.I-2878) 7 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatoms. Pareiškėjai nurodė, kad joms pirmo apsilankymo metu kavinėje-klube „NZ“, Kaune, pagal įsigytas nuolaidų korteles nebuvo taikoma 40% nuolaida nuo visos sąskaitos sumos, kaip buvo nurodyta prie kortelės pridėtame reklaminiame lankstinuke, o tik 20% nuolaida. Tai patvirtina prie pareiškimų pridėtos sąskaitų kopijos.
Tyrimas pradėtas Tarnybos direktoriaus 1999 03 30 įsakymu Nr.15. Tyrimo metu nustatyta, kad vartotojas, pirkdamas nuolaidų kortelę kartu gauna ir reklaminį lankstinuką (kortą-sutartį), kuriuose nurodyta, kad kavinėje-klube „NZ“, Kaunas, pirmo apsilankymo metu suteikiama 40% nuolaida visai sąskaitai, kitų apsilankymų metu suteikiama 20% nuolaida. Nuolaidos taikomos kortelės savininkui ir trims jo svečiams. Kortelė galioja iki 1999 10 01. 1999 m. vasario 13 d.. Įmonės savininkė R.-I.Urbšienė telefonu Tarnybos buvo įspėta apie pažeidimą ir pažadėjo taikyti numatytas nuolaidas.
Tarnybos darbuotojai 1999 03 02 atliko patikrinimą R.-I.Urbšienės įmonėje klube kavinėje „NZ“, Kaune, kurio metu taip pat buvo atsisakyta taikyti pirmo apsilankymo metu 40% nuolaidą. Patikrinimo metu 1999 03 02 surašytas aktas Nr.1, kurį pasirašė padavėja V.Mickevičiūtė ir įmonės savininkė R.-I.Urbšienė.
Tyrimo metu nustatyta, kad UAB „York Baltic“ pagal sutartį su R.-I.Urbšienės įmone pagamino 1500 vnt. reklaminių kortų-sutarčių. UAB „Richmond Hill Advertising“ kuri yra kortelių platintoja, išplatino šių kortelių 1479 vnt.. Iš jų 1998 m. – 1022 vnt, o 1999 m. –457 vnt. Taip pat nustatyta, kad R.-I.Urbšienės įmonė pradėjo taikyti ne visiems klientams 40% nuolaidą nuo 1999 m. sausio mėn. Iki to laiko nusiskundimų nebuvo. Po Tarnybos atlikto patikrinimo, numatytos nuolaidos klientams jau buvo taikomos.
Tyrėjas, atsižvelgdamas į tai, kad įmonė dirba tik nuo 1998 matų IV ketvirčio ir jos bendros įplaukos sudaro 0,3 mln. litų, vadovaudamasis Konkurencijos įstatymo (1999 03 23 Nr.VIII-1099) 41 straipsnio 2 punktu, už Konkurencijos įstatymo (1992 09 15 Nr.I-2878) 7 straipsnio 1 dalies 2 punkto pažeidimą siūlė skirti R.-I.Urbšienės įmonei 2000 litų piniginę baudą.
Konkurencijos tarybos posėdyje dalyvavusi įmonės savininkė R.-I.Urbšienė įmonės kaltę pripažino ir paaiškino, kad pasirašant nuolaidų kortelių gaminimo ir platinimo sutartis, nebuvo numatyta, kad įmonė dėl šių nuolaidų gali turėti nuostolių. Pradėjus taikyti šias nuolaidas, buvo sunku vesti kortelių apskaitą, įmonė patyrė nuostolių. Šiuo metu, norint atsiskaityti su skolininkais, savininkei teko įkeisti savo turtą. Įmonės savininkė prašė atsižvelgti į sunkią įmonės finansinę būklę ir baudos neskirti.
Konkurencijos taryba konstatavo:
R.-I.Urbšienės įmonė, netaikydama nuolaidų, nurodytų nuolaidų kortelėje ir reklaminiame lankstinuke, klaidino vartotojus ir tuo pažeidė Konkurencijos įstatymo (1992 09 15 Nr.I-2878) 7 straipsnio 1 dalies 2 punktą.
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo (1992 09 15 Nr.I-2878) 12 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir Valstybinės konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnybos 1992 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr.3 „Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymu draudžiamos nesąžiningos konkurencijos veikų priežiūros vykdymo tvarka“ 19.1.2. punktu, Konkurencijos taryba ūkio subjektams gali skirti piniginę baudą nuo 1 iki 3 procentų nuo metinių ūkio subjekto bendrųjų įplaukų sumos. 1999m. kovo 23d. priimtas Konkurencijos įstatymas (1999 03 23 Nr. VIII-1099) už nesąžiningos konkurencijos veiksmus numato ūkio subjektams mažesnias baudas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 8 straipsnio 2 dalimi, tais atvejais, kai po teisės pažeidimo yra priimami teisės aktai, švelninantys arba panaikinantys atsakomybę už teisės pažeidimą – jie galioja atgal, t.y. taikomi ir prieš šių aktų išleidimą padarytiems teisės pažeidimams. Todėl, taikant sankcijas R.-I.Urbšienės įmonei už konkurencijos įstatymo (1992 09 15 Nr. I-2878) pažeidimus Konkurencijos taryba taiko sankcijas pagal Konkurencijos įstatymo (1999 03 23 Nr.VIII-1099) 41 straipsnio 2 punktą.
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo (1999 03 23 Nr.VIII-1099) 42 straipsniu, ūkio subjektams skiriamos baudos diferencijuojamos atsižvelgiant į pažeidimu padarytos žalos dydį, pažeidimo trukmę, atsakomybę sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes bei kitas aplinkybes. Įmonė dirba tik nuo 1998 matų IV ketvirčio ir jos bendros įplaukos sudaro 0,3 mln. litų. Pažeidimas truko 2 mėnesius, rimta ekonominė žala nebuvo padaryta, nesąžiningos konkurencijos veiksmai nutraukti.
Atsižvelgiama į aukščiau nurodytus faktus, tyrėjo pasiūlymus ir R.-I.Urbšienės paaiškinimus, vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo(1992 09 15 Nr.I-2878) 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 12 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Konkurencijos įstatymo (1999 03 23 Nr.VIII-1099) 41 straipsnio 2 punktu,
Konkurencijos Taryba nutarė:
Už Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo (1992 09 15 Nr.I-2878) 7 straipsnio 1 dalies 2 punkto pažeidimą skirti R.-I.Urbšienės įmonei 1000 litų piniginę baudą.
 
KONKURENCIJOS TARYBOS PIRMININKAS R. STANIKŪNAS