Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

DĖL UAB „EASTCON AG LT“ VEIKŲ ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO NUOSTATOMS

  • 1999 12 02
  • Nutarimo Nr.: 13
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), susidedanti iš
Konkurencijos tarybos pirmininko R.Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių A.Klimo, D.Klimašauskienės, Š.Pajarsko,
sekretoriaujant Z.Balsienei,
dalyvaujant UAB „Eastcon AG LT“ vadovui V.Vanagui,
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos pareigūnams V.Rimkui, L.Darulienei, P.Kvietkauskienei, E.Navickaitei,
viešame Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl Vokietijos ir Čekijos UAB „Eastcon AG LT“ veikų atitikimo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymui.
Konkurencijos taryba nustatė:
Į Valstybinę konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnybą (toliau Tarnyba) kreipėsi E.Guogienė, V.Guoga, A.Jodinskas. Pareiškėjai nurodė, kad 1998 11 21 jie dalyvavo kavinėje „Livėja“, Vilnius, vykusiame UAB „Eastcon AG LT“ patalynės pristatyme. Įmonės darbuotojai šią patalynę pateikė kaip natūralios vilnos gaminius, akcentuodami jos išskirtines higienines savybes, naudojant ją šaltu ir šiltu metų laiku. Pareiškėjai užsisakė po tris komplektus šios patalynės. Pradėjus ją naudoti paaiškėjo, kad ji neturi reklamuotų ir būdingų natūraliai vilnai savybių. Pareiškėjams panorus ją įmonei grąžinti, įmonės vadovas atsisakė ją priimti motyvuodamas tuo, kad ji pradėta naudoti.
Tyrimas pradėtas Tarnybos direktoriaus 1999 01 13 įsakymu Nr.3. Tyrimo metu Lietuvos tekstilės instituto tekstilės medžiagų bandymų laboratorijoje 1999 m. vasario 2-3 dienomis buvo atlikti bandymai dėl antklodės, pirktos V.Guogos 1998 12 01 iš UAB „Eastcon AG LT“ pluošto sudėties nustatymo. Bandymų rezultatai parodė, kad antklodė nėra vien tik natūralios vilnos, kaip kad buvo skelbiama UAB „Eastcon AG LT“ atmintinėje pirkėjui. Prekių etiketėse (tik vokiečių kalba), pritvirtintose ant paties gaminio yra paženklinta „100% Wolle in Flor“ (pūkas 100 procentų vilna), „Flor Reine Schurwolle“ (pūkas gryna kirpta vilna), „Naturhaar-Erzeugnis“ (natūralių plaukų gaminys). Nustatyta, kad tirta antklodė yra pagaminta iš trikotažinės medžiagos, susidedančios iš 69,21% vilnos pūko ir 30,79% poliesterio pagrindo; klodelio (intarpo)-100% poliesteris; apvado – 100 % poliamidas. Tyrimo metu bendrovė Tarnybai pateikė visus tyrimui reikalingus dokumentus ir informaciją. Taip pat buvo pateikti naujai paruošto ženklinimo pavyzdžiai lietuvių kalba, iš kurių vartotojui jau bus matoma patalynės pluošto sudėtis.
UAB „Eastcon AG LT“ nuo 1999 m. balandžio mėnesio pakeitė patalynės ženklinimo etiketes, kuriose jau nurodoma visa pluošto sudėtis, taip pat atsiėmė iš piliečių E. ir V. Guogų patalynę ir grąžino jiems sumokėtus pinigus.
Konkurencijos tarybos posėdyje dalyvavęs UAB „Eastcon AG LT“ vadovas V.Vanagas paaiškino, kad tai buvo ne vartotojų klaidinimas, o tik tai, kad vokiškame patalynės ženklinime nebuvo pilnos informacijos apie gaminio pluošto sudėtį. Taip pat buvo pažymėta, kad tuoj pat buvo imtasi priemonių, jog Lietuvai tiekiamų prekių ženklinimas būtų vokiečių ir lietuvių kalbomis, nurodant pluošto sudėtį.
Konkurencijos taryba konstatavo:
UAB „Eastcon AG LT“, nurodydama patalynės reprezentaciniame pristatyme ir patalynės etiketėje bei atmintinėje vartotojui, kad patalynė yra grynos vilnos, teikė vartotojams klaidinančią informaciją apie prekės kokybę ir vartojimo savybes. Tai įrodo tyrimo metu Lietuvos tekstilės instituto tekstilės medžiagų bandymų laboratorijoje atliktų bandymų rezultatai. Šiais savo veiksmais UAB „Eastcon AG LT“ klaidino vartotojus ir tuo pažeidė Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo (toliau Konkurencijos įstatymas) (1992 09 15 Nr.I-2878) 7 straipsnio 1 dalies 2 punktą.
Vadovaujantis Valstybinės konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnybos 1992 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr.3 „Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymu draudžiamos nesąžiningos konkurencijos veikų priežiūros vykdymo tvarka“ 27 punktu, ūkiniai subjektai, įvykdę nesąžiningos konkurencijos veikas, gali būti patraukti atsakomybėn nustatyta tvarka ir pagrindais, jei nuo tokių pažeidimų padarymo momento praėjo ne daugiau kaip vieneri metai. Nuo UAB „Eastcon AG LT“ nesąžiningos konkurencijos veiksmų padarymo momento praėjo daugiau kaip vieneri metai, todėl Konkurencijos taryba taikyti sankcijų negali.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (1992 09 15 Nr.I-2878) 7 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Valstybinės konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnybos 1992 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr.3 27 punktu,
Konkurencijos taryba nutarė:
Už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (1992 09 15 Nr.I-2878) 7 straipsnio 1 dalies 2 punkto pažeidimą UAB „Eastcon AG LT“ nuobaudų netaikyti.
 
Konkurencijos Tarybos Pirmininkas Rimantas Stanikūnas