Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LINIKODAS“ VEIKŲ ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO NUOSTATOMS

  • 1999 12 02
  • Nutarimo Nr.: 16
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba), susidedanti iš
Konkurencijos tarybos pirmininko R.Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių A.Klimo, D.Klimašauskienės, Š.Pajarsko,
sekretoriaujant Z.Balsienei,
dalyvaujant UAB „Linikodas“ atstovams D.Žemaičiui ir R.Beržanskienei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovams V.Stankevičienei ir M.Palijauskui,
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos pareigūnams V.Vorobjovai, V.Rimkui, L.Darulienei, P.Kvietkauskienei, E.Navickaitei,
viešame Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl UAB „Linikodas“ veikų atitikimo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 7 straipsniui.
Konkurencijos taryba nustatė:
1998 m. spalio mėn. 14 d. pareiškėjas UAB „ID-BALTIC“ kreipėsi į Valstybinę konkurencijos ir vartotojų teisų gynimo tarnybą su prašymu, kuriame nurodė UAB „LINIKODAS“ veikas, kurios jų manymu pažeidžia Konkurencijos įstatymą. Pareiškėjas nurodė, kad UAB „LINIKODAS“ pasinaudojo įmonės „ID-BALTIC“ klientų sąrašais, dalyvavo tuose pačiuose konkursuose dėl darbų atlikimo ir, žinodamas UAB „ID-BALTIC“ pasiūlymus konkursams, pasinaudojo informacija apie kito ūkio subjekto komercinę veiklą, pateikdamas konkurso skelbėjams pasiūlymus, užtikrinusius UAB „LINIKODAS“ laimėjimus konkursuose. Vykdant Valstybinės konkurencijos ir vartotojų teisų gynimo tarnybos direktoriaus 1999 m. balandžio 9 d. įsakymą Nr.17 buvo atliktas tyrimas dėl šių UAB „LINIKODAS“ veikų.
Įmonės, UAB „LINIKODAS“ ir „ID - BALTIC“ yra konkurentės brūkšninių kodų sistemos diegimo rinkoje. Nurodytos įmonės dalyvavo tuose pačiuose skelbtuose konkursuose - Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 1998 m. birželio 6 d. skelbtame konkurse „ Dėl LNB brūkšninių kodų ir dokumentų apsaugos sistemos įsigijimo“ ir Letuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos valstybinės įmonės „Pieno Tyrimai“ 1998 m. gegužės 21 d. skelbtame konkurse „Dėl konkurso reagentams ir medžiagoms pirkti“.
Įmonės, UAB „LINIKODAS“ ir „ID-BALTIC“ yra konkurentės brūkšninių kodų sistemos diegimo rinkoje. UAB „ID-BALTIC“ darbuotojas Darius Žemaitis šioje įmonėje dirbo nuo bendrovės įsteigimo 1996 m. vasario 29 d. iki 1998 m. liepos 1d., užimdamas brūkšninių kodų technologijų prekybos vadovo pareigas. LR Žemės ūkio ministerijos valstybinės įmonės „Pieno tyrimai“ skelbtam konkusui „Dėl konkurso reagentams ir medžiagoms pirkti“ D. Žemaitis tuo metu dirbęs ir UAB „ID-BALTIC“, ir UAB „LINIKODAS“, dokumentus pateikė už abi įmones ir abi jas atstovavo.
Vykstant Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuotam konkursui 1998 m. liepos 16 d., D.Žemaitis jau nebedirbo (nuo 1999.07.01) UAB „ID-BALTIC“ ir šios įmonės pasiūlymą šiam konkursui pasirašė biuro vadovė V.Stankevičienė ir Nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai įteikė „ID-BALTIC“ prekybos asistentė J.Mačienė.
Įmonės UAB „ID-BALTIC“ nurodytas veikas įmonė UAB „LINIKODAS“ atliko 1998 m. birželio-liepos mėnesiais. Konkurencijos tarybos administracijos pareigūnė V.Vorobjova, atlikusi tyrimą dėl galimų UAB „LINIKODAS“ nesąžiningos konkurencijos veikų, posėdyje teigė, kad UAB „LINIKODAS“ pažeidė Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo (1992 m. rugsėjo 15d. Nr. I-2878) 7 straipsnio 1 dalies 4 punktą, tačiau atsižvelgiant į tai, kad nuo pažeidimo momento praėjo daugiau kaip metai, siūlė nuobaudų netaikyti.
Posėdyje dalyvavusi UAB „LINIKODAS“ atstovė R.Beržinskienė su tyrimo išvadomis sutiko. Ji nurodė, kad D.Žemaitis pateikė pasiūlymus VĮ „Pieno tyrimai“ skelbtam konkursui „ID-BALTIC“ vardu ir UAB „LINIKODAS“ vardu vienu metu dirbdamas dviejų konkuruojančių įmonių administracijos vadovu labai trumpą laiką (pasiūlymas „ID-BALTIC“ vardu pasirašant administracijos vadovui D.Žemaičiui pateiktas 1998 06 30, o 1998 07 01 d. jis buvo atleistas iš užimamų pareigų).
Dalyvavęs posėdyje „ID-BALTIC“ atstovas M.Palijauskas pasiūlė atsižvelgti į tokią aplinkybę, kad UAB „LINIKODAS“ laimėjus VĮ „Pieno tyrimai“ skelbtą konkursą, labai sumažėjo jo atstovaujamosios įmonės apyvarta. Jis pateikė pasiūlymą UAB „LINIKODAS“ veikas vertinti pagal naująjį Konkurencijos įstatymą taikant ekonomines sankcijas.
Konkurencijos taryba konstatavo:
Įmonės UAB „LINIKODAS“ ir įmonės UAB „ID-BALTIC“ pasiūlymai LR Žemės ūkio ministerijos valstybinės įmonės „Pieno tyrimai“ skelbtam konkusui „Dėl konkurso reagentams ir medžiagoms pirkti“ paruošti ir pasirašyti to paties asmens - Dariaus Žemaičio. D. Žemaitis tuo metu dirbęs ir UAB „ID-BALTIC“, ir UAB „LINIKODAS, dokumentus pateikė už abi įmones ir abi jas atstovavo. UAB „LINIKODAS“ žinojo konkuruojančios įmonės „ID-BALTIC“, VĮ „Pieno Tyrimai „organizuotam konkursui siūlomas kainas ir tiekimo sąlygas, kas atitinka informaciją apie įmonės „ID-BALTIC“ gamybinę - komercinę veiklą. Be įmonės „ID- BALTIC“ leidimo šios žinios buvo panaudotos pateikiant palankesnį pasiūlymą aukščiau nurodytam konkursui ir užtikrino įmonės UAB „LINIKODAS“ laimėjimą jame. Šia savo veika įmonė UAB „LINIKODAS“ pažeidė Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo (1992 m. rugsėjo 15d. Nr. I-2878) 7 straipsnio 1 dalies 4 punktą.
UAB „LINIKODAS“ ir UAB „ID-BALTIC“ dalyvavo ir Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuotame konkurse, kuris įvyko 1998 m. liepos 16 d. 14 val.. UAB „ID-BALTIC“ pasiūlymą šiam konkursui pasirašė biuro vadovė Vida Stankevičienė, Nacionalinei Martyno Mažvydo biblitekai pateikė „ID-BALTIC“ prekybos asistentė Jūratė Mačėnienė. Darius Žemaitis įmonėje „ID- BALTIC“ nebedirbo nuo 1998 m. liepos 1dienos, todėl teigti, kad Darius Žemaitis veikdamas UAB „LINIKODAS“ vardu, panaudojo įmonės „ID-BALTIC“ informaciją apie ūkinę - komercinę įmonės veiklą ir taip laimėjo Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos skelbtą konkursą nėra pagrindo.
Nustatytas nesąžiningos konkurencijos veikas UAB „LINIKODAS“ atliko 1998 m. birželio - liepos mėnesiais. Vadovaujantis Valstybinės konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnybos 1992 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr.3 „Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymu draudžiamos nesąžiningos konkurencijos veikų priežiūros vykdymo tvarka“ 27 punktu, ūkiniai subjektai, įvykdę nesąžiningos konkurencijos veikas, gali būti patraukti atsakomybėn nustatyta tvarka ir pagrindais, jei nuo tokių pažeidimų padarymo momento praėjo ne daugiau kaip vieneri metai. Nuo UAB „LINIKODAS“ nesąžiningos konkurencijos veiksmų padarymo momento praėjo daugiau kaip vieneri metai, todėl Konkurencijos taryba taikyti sankcijų negali.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (1992 09 15 Nr. I-2878) 7 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Valstybinės konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnybos 1992 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr.3 27 punktu,
Konkurencijos taryba nutarė:
Už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (1992 09 15 Nr. I-2878) 7 straipsnio 1 dalies 4 punkto pažeidimą UAB „LINIKODAS“ nuobaudų netaikyti.
 
Konkurencijos Tarybos Pirmininkas Rimantas Stanikūnas