Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „NAUJASIS ŽINGSNIS“ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NUOSTATŲ PAŽEIDIMO

  • 1999 12 02
  • Nutarimo Nr.: 15
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba, susidedanti iš
Konkurencijos tarybos pirmininko R.Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių A.Klimo. D.Klimašauskienės, Š.Pajarsko,
sekretoriaujant Z.Balsienei,
dalyvaujant įmonės „Naujasis žingsnis“ įgaliotai atstovei J.Kvederytei,
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos pareigūnams V.Rimkui, L.Darulienei, P.Kvietkauskienei, E.Navickaitei,
viešame Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos (toliau - Konkurencijos tarybos) posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl viešosios įstaigos „Naujasis žingsnis“ Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau Konkurencijos įstatymo) nuostatų pažeidimo Konkurencijos tarybos posėdyje.
Konkurencijos taryba nustatė:
Pagal UAB „Ervin Inkaso“ pareiškimą, vadovaujantis Valstybinės konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnybos (toliau – tarnybos) direktoriaus 1999 sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr.4, tarnyba vykdė tyrimą dėl viešosios įstaigos „Naujasis žingsnis“ veikų atitikimo Konkurencijos įstatymo (1992 05 12 Nr.I-2878) 7 str. nuostatoms dėl nesąžiningos konkurencijos.
Tarnyba 1995 05 19 raštu Nr.05-01-489 kreipėsi į „Naująjį žingsnį“ prašydama iki 1999 06 01 pateikti papildomą tyrimui reikalingą informaciją: kada buvo pradėta ir baigta (nurodant mėnesiais) jų įmonės veikla, susijusi su katalogo „Lietuvos įmonės ir organizacijos 10000 (12000) veikliausiųjų“ parengimu, spausdinimu ir platinimu; bendrosios pajamos susijusios su šio katalogo išleidimu, atskirai išskiriant pajamas iš įmonių ir organizacijų reklaminių skelbimų, taip pat pajamas, gautas iš jo platinimo (pardavimo); bendrosios išlaidos susijusios su šio katalogo paruošimu, spausdinimu ir platinimu.1992 10 12 Tarnyba gavo VĮ „Naujasis žingsnis“ 1999 10 08 raštą Nr.31, kuriame yra pateikta tik informacija kiek įmonė surinko pinigų už parduotą reklamą, o kitos prašytos tyrimui reikalingos informacijos nepateikta iki šiol ir tai labai apsunkino tyrimo eigą.
Posėdyje dalyvavusi įmonės įgaliota atstovė J.Kvederytė įmonės kaltės nepripažino. Atstovė prašė atkreipti dėmesį, kad Tarnyba 1999 05 19 raštu Nr.05-01-489 prašė pateikti papildomą informaciją, taigi pirmasis Tarnybos prašymas (1999 01 13 rašto Nr.05-01-34) pateikti informaciją buvo įvykdytas. Taip pat buvo paaiškinta, kad gavus Tarnybos 1999 06 11 raštą Nr.05-01-563 su patikslintu norimos gauti informacijos turiniu, VĮ „Naujasis žingsnis“ 1999 06 24 raštu Nr.30 pateikė duomenis apie leidinio teisinį statusą, teisę naudoti leidinio pavadinimą ir kt., 1999 10 08 raštu Nr.31 tik papildė 1999 06 24 raštą Nr.30. J.Kvederytė prašė atsižvelgti į išdėstytas aukščiau aplinkybes ir įmonei „Naujasis žingsnis“ sankcijų netaikyti.
Konkurencijos taryba konstatavo:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (1992m. rugsėjo 15d Nr. I-2878) 8 straipsnio 4 dalimi, Tarnyba turi teisę gauti iš ūkio subjektų reikalingą informaciją, visus dokumentus, rodančius ūkinę ir finansinę veiklą, reikalingus Konkurencijos įstatyme numatytoms funkcijoms vykdyti. Tarnyba, vykdydama tyrimą dėl VĮ „Naujasis žingsnis“ veikų atitikimo Konkurencijos įstatymo (1992m. rugsėjo 15d Nr. I-2878) 7 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatoms, raštu kreipėsi į VĮ „Naujasis žingsnis“ ir prašė iki nustatytos datos pateikti tyrimui reikalingus dokumentus ir informaciją. Nors dalis prašytos informacijos ir buvo pateikta, to nepakako tyrimui dėl galimų nesąžiningos konkurencijos veikų atlikti.
VĮ „Naujasis žingsnis“, nepateikdama visos tyrimui reikalingos informacijos, apsunkino tyrimo eigą ir pažeidė Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymą.
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo (1992m. rugsėjo 15d Nr. I-2878) 12 straipsnio 3 dalies 1 punktu, už nurodymų nevykdymą arba vykdymą nelaiku Konkurencijos taryba gali skirti ūkio subjektams piniginę baudą iki 10 procentų metinių bendrųjų įplaukų. Naujai įsigaliojęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas (1999m. kovo 23d Nr. VIII-1099), kaip nurodyta 19 straipsnio 1 dalies 3 punkte ir 26 straipsnio 6 dalyje, neatleidžia ūkio subjektų nuo pareigos teikti Konkurencijos tarybai reikalingą informaciją, tačiau numato skirtingus baudų dydžius ir baudų skaičiavimo metodiką. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 8 straipsnio 2 dalimi, tais atvejais, kai po teisės pažeidimo yra priimami teisės aktai, švelninantys arba panaikinantys atsakomybę už teisės pažeidimą – jie galioja atgal, t.y. taikomi ir prieš šių aktų išleidimą padarytiems teisės pažeidimams. Todėl, taikant sankcijas VĮ „Naujasis žingsnis“ už konkurencijos įstatymo (1992m. rugsėjo 15d Nr. I-2878) pažeidimus pagal šio įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1 punktą, turi būti atsižvelgta į Konkurencijos įstatymo (1999m. kovo 23d Nr. VIII-1099) 41 straipsnyje numatytus baudų dydžius.
Vadovaudamasi. Konkurencijos įstatymo (1992m. rugsėjo 15d Nr. I-2878) 12 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir Konkurencijos įstatymo (1999m. kovo 23d. Nr. VIII-1099) 41 straipsnio 3 dalimi,
Konkurencijos taryba nutarė:
Už nurodymų pateikti tyrimui reikalingą informaciją nevykdymą, skirti VĮ „Naujasis žingsnis“ 2000 Lt piniginę baudą.
 
KONKURENCIJOS Tarybos Pirmininkas Rimantas Stanikūnas