Koncentracija AB „MV GROUP Production“ įsigyjant iki 100 proc. AB „GUBERNIJA“ akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2018 01 23
  • Paskelbta: 2018 01 25

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija AB „MV GROUP Production“ įsigyjant iki 100 proc. AB „GUBERNIJA“ akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę.

Koncentracijos apibūdinimas

Koncentracija bus vykdoma AB „MV GROUP Production“ (juridinio asmens kodas 132082782) įsigyjant 94,22 proc. AB „GUBERNIJA“ (juridinio asmens kodas 144715765) akcijų ir tokiu būdu AB „MV GROUP Production“ įgyjant vienvaldę AB „GUBERNIJA“ kontrolę.

Užbaigus akcijų pirkimo-pardavimo sandorį, AB „MV GROUP Production“ įstatymų nustatyta tvarka teiks privalomą oficialųjį siūlymą, kurio metu viešoje vertybinių popierių rinkoje gali būti įsigytos likusios AB „GUBERNIJA“ akcijos, kas sudarytų galimybę AB „MV GROUP Production“ įsigyti iki 100 proc. AB „GUBERNIJA“ akcijų.

AB „MV GROUP Production“ pagrindinė veiklos sritis – įvairių rūšių spiritinių gėrimų ir kitų alkoholinių gėrimų gamyba bei didmeninė prekyba jais.

AB „MV GROUP Production“ priklauso su UAB KONCERNU „MG BALTIC“ susijusių ūkio subjektų grupei. Su šia grupe susiję ūkio subjektai užsiima tokiomis veiklomis: įvairių rūšių spiritinių gėrimų ir kitų alkoholinių gėrimų gamyba ir didmenine prekyba jais, didmenine prekyba tabako gaminiais, nealkoholinių gėrimų prekyba, prekyba kitomis maisto prekėmis, taip pat ne maisto paskirties prekėmis, mažmenine prekyba drabužiais, logistikos paslaugų teikimu, žiniasklaidos, nekilnojamojo turto plėtros ir valdymo, statybos bei informacinių technologijų ir telekomunikacijų veikla.

AB „GUBERNIJA“ pagrindinė veikla – alaus, giros gamyba ir jų pardavimas.