Koncentracija AS Ekspress Grupp įsigyjant 51 proc. (kartu su turimomis akcijomis iš viso – 100 proc.) UAB „Adnet media“ akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2017 07 27
  • Paskelbta: 2017 08 07

Koncentracijos aprašymas:

Koncentracija AS Ekspress Grupp įsigyjant 51 proc. (kartu su turimomis akcijomis iš viso – 100 proc.) UAB „Adnet media“ akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę.

Koncentracijos apibūdinimas:

Numatoma koncentracija bus įgyvendinta AS Ekspress Grupp įsigyjant 51 proc. bei kartu su turimomis akcijomis iš viso įgyjant 100 proc. UAB „Adnet media“ akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę.

AS Ekspress Grupp ir su ja susiję ūkio subjektai užsiima internetinės žiniasklaidos, spaudos ir knygų platinimo bei leidybos veikla, žurnalų, laikraščių, reklaminės medžiagos, knygų ir kitokių publikacijų spausdinimu, informacinių technologijų valdymu ir plėtra, skaitmeninio turinio kūrimu ir kita.

UAB „Adnet media“ ir su ja susiję ūkio subjektai užsiima internetinės reklamos platinimo bei tarpininkavimo veikla, media kanalų administravimu.