Koncentracija ASGAARD A/S įsigyjant 50 proc. Farmers Circle UAB akcijų ir kartu su IDAVANG A/S įgyjant pastarosios bendrovės bendrąją kontrolę

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2018 08 30
  • Paskelbta: 2018 09 04

Koncentracijos aprašymas:

Koncentracija vykdoma ASGAARD A/S įsigyjant 50 proc. Farmers Circle UAB akcijų ir kartu su IDAVANG A/S įgyjant pastarosios bendrovės bendrąją kontrolę.

Koncentracijos apibūdinimas:

Koncentracija bus įgyvendinama ASGAARD A/S įsigyjant po 50 proc. Farmers Circle UAB akcijų ir jų suteikiamų balsų bei kartu su IDAVANG A/S įgyjant pastarosios bendrovės bendrąją kontrolę.

ASGAARD A/S yra Danijoje registruota rizikos kapitalo investicinė bendrovė. Su ja susijusių ūkio subjektų, kurie veikia Lietuvoje, pagrindinės veiklos sritys yra nekilnojamojo turto vystymas ir valdymas bei restoranų veikla.

IDAVANG A/S yra Danijoje registruota valdymo (holdingo) bendrovė. Su ja susijusių ūkio subjektų, kurie veikia Lietuvoje, pagrindinė veiklos sritis yra kiaulių auginimas ir pardavimas Lietuvoje, Lenkijoje, Latvijoje ir Vengrijoje.

Farmers Circle UAB yra 2018 m. Lietuvoje registruota bendrovė, kuri šiuo metu ūkinės veiklos iš esmės nevykdo. Planuojama, kad ši bendrovė užsiims ekologiniu ūkininkavimu – galvijų (karvių ir jaučių) ir avių, daržovių, vaisių, rūšinių produktų auginimu ir pardavimu, kuris atitiktų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro patvirtintas ekologinio ūkininkavimo taisykles.