Koncentracija AUGA group, AB įgyjant 100 proc. UAB Raseinių agra akcijų ir įgyjant vienvaldę UAB Raseinių agra kontrolę

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2018 01 05
  • Paskelbta: 2018 01 08

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija AUGA group, AB įgyjant 100 proc. UAB Raseinių agra akcijų ir įgyjant vienvaldę UAB Raseinių agra kontrolę.

Koncentracijos apibūdinimas

Koncentracija bus įgyvendinama AUGA group, AB įgyjant 100 proc. UAB Raseinių agra akcijų ir tokiu būdu įgyjant vienvaldę UAB Raseinių agra kontrolę.

AUGA group, AB valdo žemės ūkio bendroves. Kitų „Auga Group“ įmonių grupei priklausančių ūkio subjektų veikla yra augalininkystė, gyvulininkystė, grybininkystė ir žemės sklypų nuoma,  elektros energijos gamyba ir perdavimas.

UAB Raseinių agra užsiima augalininkyste.