Koncentracija DA Agravis Machinery Holding A/S įsigyjant 55 proc. (kartu su turimomis akcijomis iš viso – 100 proc.) UAB Konekesko Lietuva, SIA Konekesko Latvija ir Konekesko Eesti AS akcijų ir įgyjant vienvaldę šių bendrovių kontrolę

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2018 09 17
  • Atnaujintas: 2018 10 03

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija DA Agravis Machinery Holding A/S įsigyjant 55 proc. (kartu su turimomis akcijomis iš viso – 100 proc.) UAB Konekesko Lietuva, SIA Konekesko Latvija ir Konekesko Eesti AS akcijų ir įgyjant vienvaldę šių bendrovių kontrolę.

Koncentracijos apibūdinimas

Koncentracija bus vykdoma DA Agravis Machinery Holding A/S įsigyjant 55 proc. (kartu su turimomis akcijomis iš viso – 100 proc.) UAB Konekesko Lietuva, SIA Konekesko Latvija ir Konekesko Eesti AS akcijų ir įgyjant vienvaldę šių bendrovių kontrolę.

Kontrolę įgyjantis ūkio subjektas, DA Agravis Machinery Holding A/S, yra kontroliuojančioji įmonė, priklausanti Danish Agro Group įmonių grupei. Danish Agro Group įmonių grupė veikia daugelyje su žemės ūkiu susijusių sričių, įskaitant prekybą pašarų mišiniais, jų sudedamosiomis dalimis ir vitaminų mišiniais, trąšomis, augalų apsaugos priemonėmis, sėklomis, pašarų energetinėmis medžiagomis, žemės ūkio technika ir grūdų supirkimą iš ūkininkų. Danish Agro Group bendrovių grupė veiklą vykdo Šiaurės Europoje.

UAB „Baltic Agro“, kita Danish Agro Group įmonė, vykdo trąšų gamybos ir pardavimo veiklą, prekiauja augalų apsaugos priemonėmis, pašarais, sėklomis ir grūdais Lietuvoje. Prekybos pašarais rinkoje UAB „Baltic Agro“ prekiauja kombinuotaisiais pašarais, pašarų papildais, mineraliniais kombinuotaisiais pašarais, pieno pakaitalais, pašarinėmis žaliavomis, pašarine druska.

Kai kurios Danish Agro Group grupės įmonės, kurių pagrindinė veikla vykdoma Estijoje, Švedijoje ir Danijoje, labai nedidele apimtimi mažmeniniu lygiu taip pat parduoda naudotą žemės ūkio techniką, jos atsargines dalis ir padargus Lietuvoje.

Įsigyjamos įmonės – UAB Konekesko Lietuva, SIA Konekesko Latvija ir Konekesko Eesti AS – prekiauja žemės ūkio technika (traktoriais, kombainais ir savaeigiais pašarų smulkintuvais, teleskopiniais krautuvais, presais, šienapjovėmis), statybine įranga ir sunkiąja statybine technika (įskaitant kelių, miškų, sandėlių ir kitą techniką) bei teikia įvairias aptarnavimo iki pardavimo ir po pardavimo paslaugas (įskaitant prekybą atsarginėmis dalimis ir servisą). Įmonės taip pat vykdo žemės ūkio padargų mažmeninę prekybą. UAB „Konekesko Lietuva“ pagrindinė veikla vykdoma Lietuvoje, SIA Konekesko Latvija pagrindinė veikla vykdoma Latvijoje, o Konekesko Eesti AS pagrindinė veikla vykdoma Estijoje.