Koncentracija DistIT AB įsigyjant 80 proc. UAB „Sominis technology“ akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2017 04 21
  • Paskelbta: 2017 04 21

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija DistIT AB įsigyjant 80 proc. UAB „Sominis technology“ akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę.

Koncentracijos apibūdinimas

Koncentracija bus įgyvendinama DistIT AB, pagal Švedijos įstatymus įsteigtai ir veikiančiai bendrovei, registracijos Nr. 556116-4384, buveinė registruota adresu Alfred Nobels alle 109, 146 48 Tullinge, Švedija, įsigyjant 80 proc. UAB „Sominis technology“, kodas 302488708, registracijos adresas Žygio g. 93, Vilnius, akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę.

DistIT AB vykdo holdingo veiklą bei didmeninę prekybą informacinių technologijų priedais, buitine technika ir elektronika. Su DistIT AB susiję ūkio subjektai vykdo didmeninę prekybą informacinių technologijų priedais, buitine technika ir elektronika.

Įsigyjamas ūkio subjektas UAB „Sominis technology“ vykdo didmeninę prekybą personaliniais ir nešiojamaisiais kompiuteriais, išmaniaisiais telefonais ir planšetiniais kompiuteriais, informacinių technologijų priedais ir detalėmis, buitine technika.