Koncentracija Itaka Holdings Sp. z o.o. įsigyjant 100% akcinės bendrovės „Novaturas“ akcijų.

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2017 09 28
  • Paskelbta: 2017 09 28

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija Itaka Holdings Sp. z o.o. įsigyjant 100% akcinės bendrovės „Novaturas“ akcijų.

Koncentracijos apibūdinimas

Koncentracija bus įgyvendinama Itaka Holdings Sp. z o.o. įsigyjant 100% akcinės bendrovės „Novaturas“ akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę. Itaka Holdings Sp. z o.o. taip pat įgis vienvaldę su akcine bendrove „Novaturas“ susijusių ūkio subjektų uždarosios akcinės bendrovės „Aviaturas ir partneriai“, SIA Novatours, Novatours OÜ bei Novatours Holidays S.R.L. kontrolę.

Lenkijoje įsteigta įmonė Itaka Holdings Sp. z o.o. – didžiausia poilsinių kelionių organizatorė Lenkijoje ir viena pagrindinių kelionių organizatorių Centrinėje ir Rytų Europoje.

Su Itaka Holdings Sp. z o.o. susijusių ūkio subjektų veiklos sritys yra Lenkijoje vykdoma kelionių lėktuvais poilsinėmis ir pažintinėmis kryptimis iš Lenkijos teritorijoje esančių oro uostų organizavimo veikla, Lenkijoje vykdoma kelionių autobusais pažintinėmis ir poilsinėmis kryptimis organizavimo veikla, Lenkijoje vykdoma intelektinės nuosavybės teisių licencijavimo ir panaši veikla, Lenkijoje vykdoma informacinių technologijų veikla, Čekijoje vykdoma kelionių lėktuvais poilsinėmis kryptimis organizavimo veikla, Čekijoje vykdoma kelionių autobusais pažintinėmis ir poilsinėmis kryptimis organizavimo veikla, Čekijoje vykdoma kelionių lėktuvais pažintinėmis kryptimis organizavimo veikla.

Su Itaka Holdings Sp. z o.o. susijęs ūkio subjektas Nowa Itaka Sp. z o.o. netiesiogiai per franšizės naudotoją siūlo Lietuvoje savo organizuotas keliones lėktuvais poilsinėmis kryptimis iš Lenkijos teritorijoje esančių oro uostų, tačiau ši veikla sudaro nežymią Itakos bendrų pajamų dalį.

Akcinė bendrovė „Novaturas” – poilsinių ir pažintinių kelionių organizatorius, įsikūręs Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Su akcine bendrove „Novaturas” susijusių ūkio subjektų veiklos sritys yra Lietuvoje vykdoma turizmo paslaugų pardavimo veikla (kelionių pardavimo agentas (kelionių agentūra)), Latvijoje vykdoma kelionių lėktuvais poilsinėmis kryptimis organizavimo veikla ir turizmo paslaugų pardavimo veikla (kelionių pardavimo agentas (kelionių agentūra)), Estijoje vykdoma kelionių lėktuvais poilsinėmis kryptimis organizavimo veikla ir turizmo paslaugų pardavimo veikla (kelionių pardavimo agentas (kelionių agentūra)).