Koncentracija Lemminkäinen Oyj prijungiant prie YIT Oyj.

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2017 09 25
  • Paskelbta: 2017 09 26

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija Lemminkäinen Oyj prijungiant prie YIT Oyj.

Koncentracijos apibūdinimas

Koncentracija bus įgyvendinama Lemminkäinen Oyj (toliau – Lemminkäinen) prijungiant prie YIT Oyj (toliau – YIT). Šalys sudarė susijungimo sutartį dėl  Lemminkäinen prijungimo prie YIT, pagal kurią YIT išleis naujas akcijas, kuriomis bus atsiskaityta su esamais Lemminkäinen akcininkais, ir po šio sandorio YIT akcininkams priklausys 60 proc., o Lemminkäinen akcininkams – 40 proc. sujungtos bendrovės akcijų.

YIT Oyj yra YIT grupės patronuojanti įmonė, įtraukta į Nasdaq OMX Helsinkio vertybinių popierių biržos sąrašą. YIT grupė vykdo veiklą Suomijoje, Rusijoje, Baltijos šalyse, Čekijoje, Slovakijoje ir Lenkijoje. Lietuvoje YIT veikia per AB „YIT Kausta“ ir jos dukterines įmones UAB „YIT Kausta būstas“ bei UAB „LEZ terminalas“. Pagrindinė YIT grupės veikla Lietuvoje yra pastatų statyba (gyvenamųjų ir negyvenamųjų) ir nekilnojamojo turto vystymas.

Lemminkäinen Oyj yra Lemminkäinen grupės patronuojanti įmonė, įtraukta į Nasdaq OMX Helsinkio vertybinių popierių biržos prekybos sąrašą. Lemminkäinen vykdo pastatų ir infrastruktūros statybos veiklą Suomijoje, Skandinavijoje, Baltijos šalyse ir Rusijoje. Lietuvoje Lemminkäinen veikia per UAB „Lemminkäinen Lietuva“. Pagrindinė Lemminkäinen veikla Lietuvoje yra kelių statyba ir rekonstrukcija bei infrastruktūros statyba.