Koncentracija „Lietuvos energija“, UAB įsigyjant 100 proc. uždarosios akcinės bendrovės „VĖJO VATAS“ ir 100 proc. UAB „VĖJO GŪSIS“ akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarųjų bendrovių kontrolę

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2018 09 11
  • Paskelbta: 2018 09 12

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija „Lietuvos energija“, UAB įsigyjant 100 proc. uždarosios akcinės bendrovės „VĖJO VATAS“ ir 100 proc. UAB „VĖJO GŪSIS“ akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarųjų bendrovių kontrolę.

Koncentracijos apibūdinimas

Koncentracija bus įgyvendinama „Lietuvos energija“, UAB įsigyjant 100 proc. uždarosios akcinės bendrovės „VĖJO VATAS“ ir 100 proc. UAB „VĖJO GŪSIS“ akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarųjų bendrovių kontrolę.

„Lietuvos energija“, UAB yra energetikos įmonių grupė, kuriai priklausančių įmonių veikla apima elektros ir šilumos energijos gamybą, tiekimą, elektros energijos prekybą ir skirstymą, prekybą gamtinėmis dujomis, jų skirstymą, tiekimą, taip pat elektros ūkio aptarnavimą ir plėtrą. Pagrindinė įmonių grupės veiklos teritorija yra Lietuva.

Uždaroji akcinė bendrovė „VĖJO VATAS“ ir UAB „VĖJO GŪSIS“ vykdo elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių išteklių ir  jos didmeninę prekybą Lietuvoje.