Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Koncentracija AS Citadele banka įsigyjant 100 proc. SIA UniCredit Leasing akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2020 07 31
  • Paskelbta: 2020 08 10

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija vykdoma AS Citadele Banka įsigyjant 100 proc. SIA UniCredit Leasing akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę.

Koncentracijos apibūdinimas

Kontrolę įgyjantis ūkio subjektas AS Citadele banka teikia bankų paslaugas. Su juo susiję ūkio subjektai teikia banko, skolinimo ir lizingo paslaugas, užsiima investicijų valdymo, pensijų fondų, investicinio tarpininkavimo ir gyvybės draudimo, nekilnojamo turto valdymo, vystymo ir pardavimo, biurų ir automobilių stovėjimo aikštelių nuomos, patalpų konferencijoms ir seminarams nuomos, biuro darbų, konferencijų įrangos ir kito turto nuomos, momentinių mobiliojo mokėjimo paslaugų, bevielio duomenų perdavimo įrangos, duomenų perdavimo įrangos ir tinklinės įrangos pardavimo, įvairių IT paslaugų, mokymų įvairiomis IT temomis ūkine veikla.

SIA UniCredit Leasing, ūkio subjektas, kurio kontrolė įgyjama, teikia lizingo ir skolinimo paslaugas. Su juo susiję ūkio subjektai užsiima ne gyvybės draudimo tarpininkavimo veikla ir lizingo bei skolinimo paslaugų teikimu.