Koncentracija Circle K Lietuva, UAB įgyjant degalinės, esančios Klaipėdos g. 155, Kretinga, kontrolę

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2018 01 30
  • Paskelbta: 2018 02 02

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija Circle K Lietuva, UAB įgyjant degalinės, esančios Klaipėdos g. 155, Kretinga, kontrolę.

Koncentracijos apibūdinimas

Circle K Lietuva, UAB, ketina įsigyti degalinę Klaipėdos g.155, Kretingoje, ir vykdyti mažmeninės prekybos degalais paslaugas.

Circle K Lietuva, UAB priklauso tarptautinei bendrovei Circle K, AS ir yra viena iš mažmeninės prekybos naftos produktais lyderių Lietuvoje. Šio koncentracijos pranešimo dienai bendrovė pati valdė 83 „Circle K“ prekės ženklu pažymėtas degalines visoje Lietuvoje ir 1 „Circle K“ degalinė veikė Circle K Lietuva, UAB išduotos franšizės pagrindu.

Įsigyjamoje degalinėje Klaipėdos g. 155, Kretingoje, šiuo metu vykdoma mažmeninė prekyba degalais, maisto ir ne maisto produktais, veikia autoplovykla.