Koncentracija Enefit Green AS įgyjant 100 proc. Nelja Energia AS akcijų ir įgyjant vienvaldę Nelja Energia AS kontrolę

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2018 07 05
  • Paskelbta: 2018 07 10

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija Enefit Green AS įgyjant 100 proc. Nelja Energia AS akcijų ir įgyjant vienvaldę Nelja Energia AS kontrolę.

Koncentracijos apibūdinimas

Enefit Green AS yra Estijos bendrovė, kuri užsiima elektros gamyba iš atsinaujinančių šaltinių Estijoje ir Latvijoje. Enefit Green AS priklauso tarptautinei energetikos grupei Eesti Energia AS ir vykdo elektros energijos didmeninių pirkimų, mažmeninio elektros energijos tiekimo, gamtinių dujų mažmeninių pardavimų, įrangos pardavimų ir skalūnų naftos pardavimų veiklą Lietuvoje.

Nelja Energia AS yra Estijos bendrovė, kurios pagrindinė veikla yra atsinaujinančių šaltinių (koncentruojantis į vėjo energetikos segmentą) projektų vystymas ir valdymas Baltijos jūros regione. Lietuvoje su Nelja Energia AS susiję ūkio subjektai vykdo vėjo jėgainių parkų valdymo ir elektros energijos gamybos veiklą.