Koncentracija RREI Logistics B.V. įsigyjant 99,9 proc. UAB „Baltic fish export“ akcijų ir įgyjant vienvaldę UAB „Baltic fish export“ kontrolę

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2018 11 02
  • Paskelbta: 2018 11 06

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija RREI Logistics B.V. įsigyjant 99,9 proc. UAB „Baltic fish export“ akcijų ir įgyjant vienvaldę UAB „Baltic fish export“ kontrolę.

Koncentracijos apibūdinimas

Koncentracija bus įgyvendinama RREI Logistics B.V. įsigyjant 99,9 proc. UAB „Baltic fish export“ akcijų ir taip įgyjant vienvaldę UAB „Baltic fish export“ kontrolę.

RREI Logistics B.V. (priklausanti  „Vičiūnų“ įmonių grupei) vykdo holdingo veiklą. Su RREI Logistics B.V. susijusių ūkio subjektų veikla apima maisto produktų (surimio, žuvų ir miltinių produktų) gamybą, pardavimą, logistiką, taip pat  paukščių auginimą, žemės ūkio produktų (grūdų, kiaušinių) auginimą, gavybą ir prekybą, maitinimo paslaugų, nekilnojamojo turto veiklą ir kitas veiklas. Su RREI Logistics B.V. susiję ūkio subjektai veiklą vykdo ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos ir Azijos šalyse.

Su RREI Logistics B.V. susijusių ūkio subjektų veikla Lietuvoje apima žuvies ir jūros gėrybių gamybą ir prekybą, didmeninę prekybą, patalpų nuomą, duonos produktų gamybą ir prekybą, logistiką, maisto produktų gamybą, prekybą ir kitas veiklas.

UAB „Baltic fish export“ vykdo menkės perdirbimą, didmeninę šaldytos žuvies ir jūros gėrybių prekybą, logistiką ir sandėliavimą bei turi nekilnojamojo turto, kuriame gali būti vykdoma vištų dedeklių auginimo, skerdimo, kiaušinių gavybos ir prekybos veikla.