Koncentracija The IT Channel Company B.V. iš UAB „VOLTERNAS“, SFINK INVEST ApS įsigyjant 23 proc. UAB „1ClickFactory“ akcijų ir įgyjant pastarosios bendrovės bendrąją kontrolę

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2017 08 10
  • Paskelbta: 2017 08 11

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija The IT Channel Company B.V. iš UAB „VOLTERNAS“, SFINK INVEST ApS įsigyjant 23 proc. UAB „1ClickFactory“ akcijų ir įgyjant pastarosios bendrovės bendrąją kontrolę.

Koncentracijos apibūdinimas

Numatoma koncentracija bus įgyvendinama The IT Channel Company B.V. iš UAB „VOLTERNAS“, SFINK INVEST ApS įsigyjant 23 proc. UAB „1ClickFactory“ akcijų ir įgyjant pastarosios bendrovės bendrąją kontrolę.

UAB „VOLTERNAS“ yra holdingo bendrovė, įkurta UAB „1ClickFactory“ strateginiam valdymui. Su UAB „VOLTERNAS“ susiję ūkio subjektai teikia paslaugas, kurios aprėpia visas su IT susijusias paslaugas, įskaitant konsultavimą dėl IT infrastruktūros, optimalios programinės įrangos parinkimo, verslo valdymo sprendimų diegimu bei priežiūra. Taip pat susiję ūkio subjektai teikia paslaugas, susijusias su verslo valdymo konsultacijomis, darbuotojų atranka ir įdarbinimu per laikinojo įdarbinimo įmones bei informacijos apie nekilnojamojo turto sandorius teikimu.

SFINK INVEST ApS yra holdingo bendrovė, įsteigta UAB „1ClickFactory“ strateginiam valdymui.

The IT Channel Company B.V. yra holdingo bendrovė. Su The IT Channel Company B.V. susiję ūkio subjektai yra Microsoft Dynamics programinės įrangos platintojai, teikiantys paslaugas mažoms ir vidutinėms įmonėms kitose Europos valstybėse. Su The IT Channel Company B.V. susiję ūkio subjektai taip pat teikia kanalų optimizavimo, konsultacines paslaugas, veda mokymus telekomunikacijų ir IT bendrovėms kitose Europos valstybėse.

UAB „1ClickFactory“ teikia automatizuotas paslaugas Microsoft Dynamics verslo išteklių valdymo programos produktams ir susijusias paslaugas. Su UAB „1ClickFactory“ susiję ūkio subjektai teikia internetinių puslapių vystymo, plėtros ir kitas susijusias paslaugas.