Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Koncentracija UAB „Bitė Lietuva“ netiesiogiai per UAB „Mezon“ įgyjant Mezon verslo vienvaldę kontrolę

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2020 07 28
  • Paskelbta: 2020 07 29

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija vykdoma UAB „Bitė Lietuva“ per kontroliuojamą bendrovę UAB „Mezon“ įgyjant Mezon verslo, nuosavybės teise valdomo Akcinės bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centras, vienvaldę kontrolę.

Koncentracijos apibūdinimas

Vienvaldė kontrolė bus įgyjama UAB „Bitė Lietuva“ kontroliuojamai bendrovei UAB „Mezon“ iš Akcinės bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centras įsigyjant Mezon verslą, kurį sudaro „Mezon“ prekės ženklu teikiamos paslaugos ir turtas, naudojamas šioms paslaugoms tiekti, t. y. telekomunikacijų tinklas, radijo dažniai, verslo klientų bazė, pardavimo tinklas ir sutartys su darbuotojais (toliau – Mezon verslas).

Kontrolę įgyjanti šalis – UAB „Bitė Lietuva“ – Lietuvoje teikia mažmeninio judriojo ryšio telekomunikacijų paslaugas, įskaitant balso skambučių, SMS, MMS ir kitokios rūšies žinučių, judriojo tinklo duomenų perdavimo, interneto prieigos ir tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugas, taip pat skirtųjų linijų, vidinių tinklų sujungimo ir kitas duomenų perdavimo paslaugas.

Kiti su kontrolę įgyjančiu ūkio subjektu susiję ūkio subjektai vykdo ūkinę veiklą Lietuvoje tokiose pagrindinėse ūkinės veiklos srityse: telekomunikacijų bokštų ir stiebų nuoma; nemokamų ir mokamų TV programų turinio kūrimas, transliavimas ir didmeninė prekyba; vaizdo perdavimo (televizijos internete) paslaugos; reklamos ploto pardavimas televizijoje, radijuje ir internete; internetinės reklamos konsultavimo paslaugų teikimas.

UAB „Bitė Lietuva“ priklauso privataus kapitalo bendrovės „Providence Equity Partners“ valdomai susijusių įmonių grupei.

Ūkio subjektu, kurio kontrolė įgyjama, nagrinėjamu atveju laikomas Mezon verslas, t. y. Akcinės bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centras – valstybės valdomos akcinės bendrovės, kuri priskirta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos administruojamų veiklų sričiai – verslo dalis, susijusi su interneto prieigos paslaugų teikimu naudojant judriojo ir fiksuoto ryšio technologijas, mobiliųjų prietaisų ir jų priedų pardavimu, mokamos televizijos, duomenų perdavimo bei interneto telefonijos paslaugų teikimu.