Koncentracija UAB koncernui „ACHEMOS GRUPĖ“ įsigyjant 100 proc. UAB „LP grupė“ (buvęs pavadinimas – UAB „LITAGRA“) akcijų

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2017 08 10
  • Paskelbta: 2017 08 17

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija UAB koncernui „ACHEMOS GRUPĖ“ įsigyjant 100 proc. UAB „LP grupė“ (buvęs pavadinimas – UAB „LITAGRA“) akcijų.

Koncentracijos apibūdinimas

Koncentracija vykdoma UAB koncernui „ACHEMOS GRUPĖ“ įsigyjant 106.966 paprastąsias nematerialiąsias vardines bendrovės UAB „LP grupė“ (juridinio asmens kodas 123496364) akcijas, kas sudarys 100 proc. visų po reorganizacijos veiksiančios bendrovės UAB „LP grupė“ akcijų. Koncentracija vykdoma UAB koncernui „ACHEMOS GRUPĖ“ įgyjant vienvaldę po reorganizacijos veiksiančios UAB „LP grupė“ kontrolę.

UAB koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“ yra motininė bendrovė, kurios pagrindinė veiklos sritis – dukterinių bendrovių akcijų valdymas, konsultacinių verslo paslaugų dukterinėms bendrovėms teikimas. UAB koncernui „ACHEMOS GRUPĖ“ priklausančių dukterinių bendrovių pagrindinės veiklos sritys yra azoto trąšų ir kitų chemijos produktų gamyba; krova ir logistika; elektros energijos gamyba; prekyba trąšomis ir produktais žemės ūkiui; minkštųjų konteinerių gamyba; cukrinės konditerijos gamyba; apgyvendinimo ir sveikatinimo paslaugų teikimas; statybos montavimo ir remonto paslaugų teikimas; draudimo ir finansų maklerio paslaugų teikimas; žiniasklaida ir reklama.

UAB „LP grupė“ – motininė bendrovė, kurios pagrindinė veikla – dukterinių bendrovių valdymas bei konsultacijų teikimas. UAB „LP grupė“ valdomų dukterinių bendrovių pagrindinė veikla – žemės ūkio augalų apsaugos priemonių, trąšų, sėklų platinimas, grūdų supirkimas, pirminės žemės ūkio produkcijos gamyba, auginimas ir perdirbimas.

UAB koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“, įsigydamas po reorganizacijos veiksiančios UAB „LP grupė“ 100 proc. akcijų, perims tik UAB „LP grupė“ vykdomą prekybos ir grūdų elevatoriaus verslą, tačiau neperims žemės ūkio verslo, kuris bus atskirtas įvykdžius UAB „LP grupė“ priklausančių bendrovių reorganizaciją atskiriant prekybos verslą nuo žemės ūkio produkcijos gamybos verslo.