Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Koncentracija UAB „KS Investicija“ įsigyjant 0,0003 proc. (kartu su turimomis akcijomis iš viso – 50,0002 proc.) UAB „VK Investicija“ akcijų  ir įgyjant vienvaldę šios bendrovės kontrolę

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2018 12 06
  • Paskelbta: 2018 12 06

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija vykdoma UAB „KS Investicija“ įsigyjant 0,0003 proc. (kartu su turimomis akcijomis iš viso – 50,0002 proc.) UAB „VK Investicija“ akcijų ir įgyjant vienvaldę šios bendrovės kontrolę.

Koncentracijos apibūdinimas

Vienvaldė kontrolė bus įgyjama UAB „KS Investicija“ įsigyjant 0,0003 proc. (kartu su turimomis akcijomis iš viso – 50,0002 proc.) UAB „VK Investicija“ akcijų.

Kontrolę įgyjantis ūkio subjektas – UAB „KS Investicija“, užsiima kontroliuojančių bendrovių veikla, vertybinių popierių ir prekių sudarymo tarpininkavimu, kita pagalbine finansinių paslaugų teikimo veikla. Su UAB „KS Investicija“ susiję ūkio subjektai užsiima krovinių transportavimu keliais, transporto logistikos paslaugų teikimu, plataus vartojimo prekių distribucija, didmenine prekyba alkoholiniais ir nealkoholiniais gėrimais, nekilnojamo turto nuoma ir projektų vystymu, viešojo maitinimo paslaugų teikimu, šaldytų produktų gamyba ir pardavimu.

Ūkio subjektas, kurio kontrolė įgyjama – UAB „VK Investicija“, užsiima kontroliuojančių bendrovių veikla. Su UAB „VK Investicija“ susijęs ūkio subjektas AB „SPARTA“ užsiima kojinių ir trikotažinių gaminių gamyba ir jų mažmenine prekyba.