Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo pranešimas

Koncentracija UAB „L3S“ įsigyjant 70 proc. UAB „Polimeta“ akcijų (viso kartu su turimomis akcijomis – 90 proc.) ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2019 07 08
  • Paskelbta: 2019 07 11

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija UAB „L3S“ įsigyjant 70 proc. UAB „Polimeta“ akcijų (viso kartu su turimomis akcijomis – 90 proc.) ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę.

Koncentracijos apibūdinimas

Koncentracija bus vykdoma UAB „L3S“ įsigyjant 70 proc. UAB „Polimeta“ akcijų (viso kartu su turimomis akcijomis – 90 proc.) ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę. 

Vienvaldę kontrolę įgyjantis UAB „L3S“ užsiima dukterinių bendrovių valdymu ir netauriųjų (juodųjų ir spalvotųjų) metalų laužo supirkimu bei apdorojimu ir pardavimu. Su UAB „L3S“ susiję ūkio subjektai taip pat užsiima netauriųjų (juodųjų ir spalvotųjų) metalų laužo supirkimu, apdorojimu ir pardavimu, be to, superka antrines žaliavas, kuriose yra netauriųjų metalų, bei nuomoja pastatus ir sandėliavimo teritorijas, transporto priemones ir įrenginius. UAB „L3S“ ir su juo susiję ūkio subjektai netauriųjų (juodųjų ir spalvotųjų) metalų laužą bei antrines žaliavas, kuriose yra netauriųjų metalų, superka metalų laužo supirkimo aikštelėse, kurios yra įrengtos beveik visose Lietuvos apskrityse.

Ūkio subjektas, kurio kontrolė įgyjama, UAB „Polimeta“ užsiima netauriųjų (juodųjų ir spalvotųjų) metalų laužo ir antrinių žaliavų, kuriose yra netauriųjų metalų, supirkimu, apdorojimu ir pardavimu. Netauriųjų (juodųjų ir spalvotųjų) metalų laužą bei antrines žaliavas, kuriose yra netauriųjų metalų, UAB „Polimeta“ superka metalų laužo supirkimo aikštelėse, kurios yra įrengtos Kauno mieste ir Kauno rajone.