Koncentracija UAB „Nordic Minds“ įsigyjant 40 proc. (kartu su turimomis akcijomis iš viso – 80 proc.) UAB „BALTIJOS POLISTIRENAS“ akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2017 11 24
  • Paskelbta: 2017 12 01

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija UAB „Nordic Minds“ įsigyjant 40 proc. (kartu su turimomis akcijomis iš viso – 80 proc.) UAB „BALTIJOS POLISTIRENAS“ akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę.

Koncentracijos apibūdinimas

Koncentracija bus įgyvendinama UAB „Nordic Minds“ įsigyjant 40 proc. (kartu su turimomis akcijomis iš viso – 80 proc.) UAB „BALTIJOS POLISTIRENAS“ akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę.

UAB „Nordic Minds“ pagrindinė veikla yra investicijos į kitas įmones, prekyba vertybiniais popieriais, verslo valdymas ir konsultavimas.

Su UAB „Nordic Minds“ susiję ūkio subjektai teikia keleivių vežimo paslaugas, modelių paieškos ir jų darbo organizavimo paslaugas, vykdo mažmeninę prekyba kosmetikos reikmenimis.

UAB „BALTIJOS POLISTIRENAS“ veikla – statybinio baltojo polistireninio putplasčio ir neoporo bei polistireninio putplasčio pakuočių, daugiasluoksnių plokščių su skirtingais izoliaciniais užpildais gamyba ir pardavimas.