Koncentracija UAB „Run Investment“ įsigyjant 100 proc. Arena Media, UAB akcijų

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2017 06 15
  • Paskelbta: 2017 06 16

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija UAB „Run Investment“ įsigyjant 100 proc. Arena Media, UAB akcijų.

Koncentracijos apibūdinimas

Koncentracija vykdoma UAB „Run Investment“ įsigyjant 100 proc. Arena Media, UAB akcijų ir įgyjant vienvaldę Arena Media, UAB kontrolę.

UAB „Run Investment“ yra motininė bendrovė, kurios pagrindinė veiklos sritis – dukterinių bendrovių akcijų valdymas, konsultacinių verslo paslaugų dukterinėms bendrovėms teikimas. UAB „Run Investment“ priklausančių ar su ja susijusių bendrovių pagrindinės veiklos sritys yra  reklamos kūrimo, žiniaskaidos planavimo, komunikacijos, finansinės komunikacijos bei renginių organizavimo paslaugų teikimas.

Arena Media, UAB pagrindinė veikla – žiniasklaidos planavimas.