Koncentracija UAB „Vievio paukščiai“ įsigyjant visą BAB „Vievio paukštynas“ priklausantį turto kompleksą

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2017 11 07
  • Paskelbta: 2017 11 07

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija UAB „Vievio paukščiai“ įsigyjant visą BAB „Vievio paukštynas“ priklausantį turto kompleksą.

Koncentracijos apibūdinimas

UAB „Vievio paukščiai“ ketina įsigyti visą bankrutavusiai akcinei bendrovei „Vievio paukštynas“ priklausantį gamybinį kompleksą, kuriame vykdoma vištų kiaušinių gavyba ir pardavimas.

Įsigyjantis ūkio subjektas ir su juo susiję ūkio subjektai vykdo kiaušinių gavybos ir pardavimo, kiaušinių produktų gamybos ir pardavimo, paukščių skerdyklos, kombinuotų pašarų gamybos ir prekybos veiklas, taip pat daugelį kitų ūkinės veiklos rūšių, nesusijusių su įsigyjamo ūkio subjekto veikla.