„AUGA GROUP“ GAVO LEIDIMĄ ĮSIGYTI 100 PROC. „RASEINIŲ AGRA“ AKCIJŲ

Konkurencijos taryba leido vykdyti koncentraciją bendrovei „AUGA group“ įsigyjant 100 proc. „Raseinių agra“ akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę.

Pranešimą apie ketinamą vykdyti koncentraciją Konkurencijos taryba gavo 2018 m. sausio 5 d. Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

Bendrovė „AUGA group“ valdo žemės ūkio bendroves. Kitų „AUGA group“ įmonių grupei priklausančių ūkio subjektų veikla yra augalininkystė, gyvulininkystė, grybininkystė ir žemės sklypų nuoma,  elektros energijos gamyba bei perdavimas.

„Raseinių agra“ užsiima augalininkyste.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujai Konkurencijos įstatymo redakcijai, apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.