Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

BILIETŲ PLATINTOJAMS NEPAVYKO SUSTABDYTI KONCENTRACIJOS PRIEŽIŪROS PROCEDŪROS

Susijungimas.jpg

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) nutarė, kad bendrovė „Baltic Ticket Holdings“, įsigijusi UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“, turės pateikti pranešimą apie koncentraciją Konkurencijos tarybai, kuri nusprendė savo iniciatyva taikyti koncentracijos priežiūros procedūrą.

Konkurencijos taryba gegužės 17 d. nutarė savo iniciatyva taikyti koncentracijos priežiūros procedūrą bendrovei „Baltic Ticket Holdings“ įsigijus 100 proc. UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ akcijų, nes kilo įtarimas, kad dėl šios koncentracijos įgyvendinimo buvo sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija bilietų platinimo Lietuvoje rinkoje. „Baltic Ticket Holdings“ buvo įpareigota per du mėnesius pateikti pranešimą apie koncentraciją.

Tokį nutarimą „Baltic Ticket Holdings“ apskundė teismui, o kol truks bylinėjimosi procesas, paprašė stabdyti Konkurencijos tarybos nutarimo galiojimą. Tačiau tiek Vilniaus apygardos administracinis teismas, tiek LVAT atsisakė tenkinti bendrovės prašymą kaip nepagrįstą, tad „Baltic Ticket Holdings“ turės pateikti Konkurencijos tarybai pranešimą apie koncentraciją. LVAT, įvertinęs bylos aplinkybes, nurodė, jog dėl nutarimo galiojimo sustabdymo užsitęstų pati koncentracijos priežiūros procedūra, o nustačius, kad atsirado neigiamos pasekmės konkurencijai, būtų padaryta žala tiek su atitinkamomis rinkomis susijusių trečiųjų asmenų interesams, tiek ir viešajam interesui saugoti sąžiningos konkurencijos laisvę.

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 14,5 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 1,45 mln. Eur.

Konkurencijos taryba koncentracijos priežiūros procedūrą gali taikyti savo iniciatyva ir įpareigoti ūkio subjektus pateikti pranešimą apie koncentraciją, nors ir nėra viršijami Konkurencijos įstatyme nustatyti bendrųjų pajamų rodikliai, kai yra tikėtina, kad po koncentracijos bus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamoje rinkoje, ir kai nuo tokios koncentracijos įgyvendinimo praėjo ne daugiau kaip dvylika mėnesių.