DĖL KAI KURIŲ DEGALŲ RINKOS ASPEKTŲ

2011 05 20

Konkurencijos taryba, stebėdama ir analizuodama padėtį atitinkamose rinkose, sukaupia informacijos, kuri yra aktuali tiek rinkų dalyviams, tiek vartotojams. Šiuo atveju viešai pateikiamas neseniai Konkurencijos tarybos Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų skyriaus specialistų atliktas padėties degalų rinkoje kai kurių aspektų įvertinimas, kiek jis susijęs su Konkurencijos įstatymo priežiūra. Siekiant skatinti aktyvesnę konkurenciją degalų rinkoje bei spęsti problemas, su kuriomis susiduria tiek rinkos dalyviai, tiek vartotojai, sukauptos informacijos pagrindu buvo suformuluoti pasiūlymai, kurie raštu išdėstyti Ūkio ministerijai.

DĖL KAI KURIŲ DEGALŲ RINKOS ASPEKTŲ

Atstovė viešiesiems ryšiams