ĮSIGALIOJO NAUJA PRANEŠIMO APIE KONCENTRACIJĄ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

Konkurencijos taryba primena, kad 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja Pranešimo apie koncentraciją pateikimo ir nagrinėjimo tvarka.  Pranešimai apie koncentraciją Konkurencijos tarybai turi būti teikiami pagal naują Pranešimo apie koncentraciją formą.

Konkurencijos taryba pagal naująją Pranešimo apie koncentraciją formą paruošė šabloną, kurį maloniai prašome užpildyti teikiant pranešimus apie koncentraciją.

Naują pranešimo apie koncentraciją tvarką patvirtinome reaguodami į sparčiai kintančią verslo aplinką,  ES reglamentavimo pokyčius koncentracijų priežiūros srityje, teisės aktų taikymo praktiką bei dažniausiai pranešimuose apie koncentraciją pasitaikančias klaidas. Tikimės, kad nauja tvarka suteiks daugiau aiškumo ir teisinio tikrumo sandorius planuojančioms bendrovėms.

 – Šarūnas Keserauskas, Konkurencijos tarybos pirmininkas