KARTELIS STATYBŲ SEKTORIUJE: VIEŠAS BYLOS NAGRINĖJIMO POSĖDIS 

2016 12 05

2016 m. lapkričio 18 d. Konkurencijos taryba  baigė tyrimą dėl UAB „Elmis”, UAB „Ledevila” ir UAB „Vortex Capital” galimai konkurenciją ribojusių veiksmų dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose statybos ir įrengimo darbams pirkti. Tyrimas buvo pradėtas įtarus, kad tarp pirkime dalyvavusių ūkio subjektų buvo sudarytas draudžiamas susitarimas.

Konkurencijos tarybos preliminariu vertinimu, statybų veiklą vykdančios UAB „Elmis“, UAB „Ledevila” ir UAB „Vortex Capital“, dalyvaudamos 2012 m. spalio mėn. Giedriaus Vito organizuotame statybos ir įrengimo darbų pirkime, galimai pateikė suderintus komercinius pasiūlymus ir taip pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus.

2016 m. gruodžio 19 d. 10 val. Konkurencijos taryboje, vitražinėje salėje, vyks viešas bylos nagrinėjimo posėdis.

Draudžiamų susitarimų tyrimo skyriaus pareigūnai pranešimą apie atliktą tyrimą ir minėto tyrimo medžiagą UAB „Elmis“ siuntė buveinės adresu ir bendrovės registravimo adresu, tačiau siuntos įteikti nepavyko. Taip pat nepavyko susisiekti su UAB „Elmis“ elektroninio pašto adresu. Dėl šių priežasčių UAB „Elmis“ apie posėdį pranešama viešo paskelbimo būdu.

Jeigu įtariamas pažeidimu ūkio subjektas be pateisinamos priežasties neatvyks į bylos nagrinėjimo posėdį, nepateiks prašymo bylos nagrinėjimą atidėti bei nepateiks dokumentų, pateisinančių neatvykimą, kurias Konkurencijos taryba galėtų pripažinti svarbiomis, Konkurencijos taryba turi teisę bylą nagrinėti procedūros dalyviui nedalyvaujant. Informacijos teirautis tel. 8 5 262 77 97.