KONKURENCIJOS TARYBA BENDRADARBIAUS SU VILNIAUS UNIVERSITETU

2015 06 05

Konkurencijos taryba ir Vilniaus universiteto Teisės fakultetas sujungė jėgas – birželio 3 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, kuri, tikimasi, prisidės prie veiksmingos konkurencijos kultūros sklaidos šalyje.

Sutarties tikslas - rengti ir vykdyti bendrus projektus, konferencijas, diskusijas, keistis teorine ir praktine informacija. Konkurencijos taryba įsipareigojo Teisės fakulteto dėstytojams, mokslininkams, studentams sudaryti sąlygas vykdyti mokslinius tyrimus, atlikti stažuotes ar profesines praktikas institucijoje.

„Džiaugiamės Vilniaus universiteto noru prisidėti prie konkurencijos kultūros sklaidos šalyje. Veiksminga konkurencija - mūsų didžiausias prioritetas, kuris bus dar lengviau įgyvendinamas pasirašius bendradarbiavimo sutartį. Turėsime galimybę dar plačiau skleisti informaciją apie konkurencijos principus, organizuoti bendras diskusijas su akademine bendruomene, o Teisės fakulteto bendruomenės nariams suteiksime galimybę pasistažuoti Konkurencijos taryboje ir taip suprasti atliekamų  tyrimų „virtuvę“, – sako Šarūnas Keserauskas, Konkurencijos tarybos pirmininkas.

KT ekspertai, atlikdami tyrimus, vertina ne tik į teisinius ir ekonominius tam tikros rinkos veikimo aspektus, bet gilinasi į visas su tyrimu susijusias aplinkybes: gamybą, platinimą, rinkodarą, kainodarą ir į kitus įmonių veiklos aspektus, todėl bendradarbiavimas su įvairių sričių mokslininkais yra labai reikalingas.

Tai ne pirmas Konkurencijos tarybos bendradarbiavimas su Vilniaus universiteto Teisės fakultetu – 2014 metais universitetas prisidėjo prie Baltijos jūros šalių regiono konferencijos „Konkurencijos teisės įgyvendinimas: tendencijos ir praktika“ organizavimo.

Atstovė viešiesiems ryšiams