KONKURENCIJOS TARYBA LEIDO SM VII B.V. ĮSIGYTI 100 PROC. AS STARMAN AKCIJŲ

Konkurencijos taryba leido SM VII B.V. įsigyti 100 proc. AS Starman akcijų ir taip įgyti vienvaldę minėtos bendrovės kontrolę.

SM VII B.V. – holdingo bendrovė, Lietuvoje valdanti bendroves UAB „Bitė Lietuva“, UAB „EUROCOM“, taip pat UAB „TeleTower“.  AS Starman – Lietuvoje veikia per uždarąją akcinę bendrovę „Cgates“, kuri kartu su dukterinėmis bendrovėmis UAB „ALPHA KOMUNIKACIJOS“, UAB KAPSULĖ, UAB „Dinetas“, UAB „KAVAMEDIA“, „Kava“, UAB teikia kabelinės televizijos tinklo ir telekomunikacijų paslaugas.

Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

Pastabos

Koncentracijos – tai atvejai, kuomet jungiasi įmonės arba viena įmonė ar fizinis asmuo, jau turintis vieno ūkio subjekto kontrolę, įgyja kito ūkio subjekto kontrolę. Kadangi dėl šių pokyčių rinkoje gali būti itin apribota veiksminga konkurencija, kontrolę įgyjantys asmenys ar besijungiančios įmonės, kurių apyvartos viršija Konkurencijos įstatyme nustatytas ribas, koncentracijos įgyvendinimui privalo gauti Konkurencijos tarybos leidimą. Konkurencijos taryba leidžia vykdyti tik tas koncentracijas, dėl kurių reikšmingai nepablogėtų konkurencijos sąlygos.