KONKURENCIJOS TARYBA LEIDO UAB „BITĖ“ VYKDYTI KONCENTRACIJĄ

Konkurencijos taryba birželio 1 d. posėdyje leido vykdyti koncentraciją UAB „Bitė Lietuva“ įsigyjant 100 proc. UAB TV3, UAB „TELE-3“ radijas bei Estijos įmonės „VIASAT AS“ akcijų ir įgyjant šių įmonių kontrolę.

2017 m. gegužės 5 d. Konkurencijos taryba gavo pranešimą apie ketinamą vykdyti koncentraciją UAB „Bitė Lietuva“ įsigyjant 100 proc. trijų minėtų bendrovių akcijų bei įgyjant jų kontrolę. Konkurencijos taryba dėl šios koncentracijos nuomonių ar prieštaravimų iš suinteresuotų asmenų negavo.

Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose, todėl nutarė leisti vykdyti koncentraciją UAB „Bitė Lietuva“ įsigyjant 100 proc. UAB TV3, UAB „TELE-3“ radijas ir Estijos įmonės „VIASAT AS“ akcijų bei įgyjant vienvaldę jų kontrolę.