KONKURENCIJOS TARYBA LEIDO UAB „VOLTERNAS“ IR SFINK INVEST APS ĮGYTI BENDRĄ UAB „1CLICKFACTORY“ KONTROLĘ

2125_486b38d63bf432f9bdffadb5b228e612.jpg

Konkurencijos taryba leido UAB „VOLTERNAS“ įsigyti 65 procentus, o SFINK INVEST APS 5 procentus (kartu su turimomis akcijomis iš viso – 35%) UAB „1ClickFactory“ akcijų ir įgyti bendrą pastarosios bendrovės kontrolę.

UAB „1ClickFactory“ pagrindinė veikla – programavimo bei konsultavimo paslaugų, tiesiogiai susijusių su verslo valdymo sistemos Microsoft Dynamics kokybiniu atnaujinimu, vystymu bei pritaikymu (lokalizacija), teikimas.

UAB „VOLTERNAS“ ir SFINK INVEST APS – holdingo bendrovės.

Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl įvykdytos koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

Pastabos

Koncentracijos – tai atvejai, kuomet jungiasi įmonės arba viena įmonė ar fizinis asmuo, jau turintis vieno ūkio subjekto kontrolę, įgyja kito ūkio subjekto kontrolę. Kadangi dėl šių pokyčių rinkoje gali būti itin apribota veiksminga konkurencija, kontrolę įgyjantys asmenys ar besijungiančios įmonės, kurių apyvartos viršija Konkurencijos įstatyme nustatytas ribas, koncentracijos įgyvendinimui privalo gauti Konkurencijos tarybos leidimą. Konkurencijos taryba leidžia vykdyti tik tas koncentracijas, dėl kurių reikšmingai nepablogėtų konkurencijos sąlygos.