PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖ TOLIAU PRIVILEGIJUOJA BENDROVĘ „PAKRUOJO KOMUNALININKAS“

Konkurencijos taryba nustatė, kad Pakruojo rajono savivaldybė neįvykdė Konkurencijos tarybos įpareigojimo – sudaryti nediskriminacines sąlygas varžytis dėl galimybės teikti komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų teikimo Pakruojo rajone.

Konkurencijos taryba 2012 m. nustatė, kad Savivaldybė, pasirinkusi sprendimą penkerių metų laikotarpiui ne konkurso tvarka pavesti komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas teikti savo kontroliuojamai įmonei UAB „Pakruojo komunalininkas“, diskriminavo kitas analogiškas paslaugas galinčias teikti įmones. Įgyvendindama savo pareigą tinkamai organizuoti komunalinių atliekų surinkimą ir išvežimą, Savivaldybė neįvertino aplinkybės, kad minėtų paslaugų rinka yra konkurencinga ir rinkoje buvo ir kitų įmonių, galinčių bei norinčių kaip ir UAB „Pakruojo komunalininkas“ teikti atitinkamas paslaugas. Konkurencijos taryba įpareigojo Savivaldybę sąžiningai konkurencijai prieštaraujančius sprendimus panaikinti, o sutartį su Bendrove nutraukti.

Konkurencijos tarybos ekspertai nustatė, kad  nors Pakruojo rajono savivaldybė 2011 m. sudarytą sutartį su UAB „Pakruojo komunalininkas“ nutraukė, tačiau 2013 m. sudarė naują sutartį, kuria pavedė minėtai Bendrovei teikti komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas iki 2017 m. Konkurencijos tarybos vertinimu, UAB „Pakruojo komunalininkas“ ir toliau turi išskirtines sąlygas teikti komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas, nepatirdama konkurencinio spaudimo iš rinkos, o šios Bendrovės potencialiems konkurentams vėl nebuvo sudarytos galimybės varžytis dėl minėtų paslaugų teikimo Pakruojo rajone.

Vykdydama teisės aktuose numatytą pareigą, Konkurencijos taryba dėl konkurenciją ribojančių sprendimų panaikinimo kreipsis į teismą.

Šiemet tai jau trečias Konkurencijos tarybos priimtas nutarimas dėl Savivaldybėms nustatytų įpareigojimų nevykdymo. Konkurencijos taryba taip pat nustatė, kad Kauno miesto savivaldybė toliau privilegijuoja atliekų tvarkymo bendrovę „Kauno švara“, o Trakų rajono savivaldybė – bendrovę „Trakų paslaugos“.