Seminaras „Kaip laikytis konkurencijos teisės taisyklių: asociacijų vaidmuo“

2012 05 09

Gegužės 9 d. Konkurencijos tarybos draudžiamų susitarimų skyriaus atstovė vedė verslo asociacijų administracijoms skirtą informacinį seminarą apie galimą konkurenciją reguliuojančių įstatymų poveikį verslo asociacijų veiklai.

Seminaro dalyviai buvo supažindinti su naujausia Konkurencijos tarybos bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo konkurencijos teisės taikymo praktika asociacijoms ir jų nariams draudžiamų susitarimų srityje. Taip pat nagrinėti asociacijų sprendimai, galintys pažeisti konkurencijos teisės normas, tarp jų susitarimai dėl kainų derinimo, rinkų pasidalijimo, konfidencialios informacijos mainų. Seminaro metu taip pat aptartos galimos prevencijos priemonės, kurių reikėtų imtis siekiant išvengti Konkurencijos įstatymo pažeidimų. Kalbėta apie asociacijų valdymo organų priimamų sprendimų įtaką asociacijos narių atsakomybei, galimą narių elgesį, jeigu asociacijoje svarstomas klausimas prieštarauja konkurencijos teisei, buvo atsakyta į pateiktus aktualius klausimus.

Šis seminaras – tai mokymų „Asociacijų veikla: kaip nepažeisti konkurencijos teisės normų?“, kuriuos rengia Konkurencijos taryba, rūpindamasi konkurencijos teisės pažeidimų prevencija konkurenciją ribojančių draudžiamų susitarimų srityje, tęsinys.

Seminaro medžiagą rasite čia.