Seminaras „Teisminiai ginčai konkurencijos bylose“

2011 11 16

2011 m. lapkričio 8 - 10 d. Budapešte vyko seminaras, organizuotas bendradarbiaujant Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai (OECD) ir Vengrijos regioniniam konkurencijos centrui. Šiame seminare buvo nagrinėjama nacionalinių konkurencijos institucijų patirtis teisminiuose ginčuose.

Lietuvos atstovas – Konkurencijos tarybos narys Elonas Šatas seminare skaitė pranešimą apie Konkurencijos tarybos praktiką teisminiuose ginčuose, kuriuose iškilo sudėtingi ekonominiai klausimai.

Renginyje iš viso dalyvavo ir pranešimus skaitė 6 pranešėjai iš 4 Europos Sąjungos valstybių narių konkurencijos institucijų – Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Vengrijos ir Lietuvos, taip pat konkurencijos teisės specialistas iš JAV bei Europos Komisijos atstovas. Kaip klausytojai bei diskusijų dalyviai seminare dalyvavo Vengrijos, Rumunijos, Bulgarijos, Kosovo, Makedonijos, Serbijos, Albanijos, Kroatijos nacionalinių konkurencijos institucijų atstovai. Aptartos tokios aktualios temos, kaip tikėtinų teisminių ginčų įtaka tyrimų atlikimui, įrodymų surinkimui; teisininkų vaidmuo atliekant tyrimus; pasirengimas teisminiams ginčams; Europos žmogaus teisių konvencijos įtaka konkurencijos byloms ir kt.