Seminaras „Valstybės pagalbos reglamentavimo Lietuvoje aspektai. Veiksmingos konkurencijos užtikrinimas viešuosiuose pirkimuose“

2012 05 07

Seminaro „Valstybės pagalbos reglamentavimo Lietuvoje aspektai. Veiksmingos konkurencijos užtikrinimas viešuosiuose pirkimuose“, organizuotame Lietuvos verslo paramos agentūros darbuotojams, Konkurencijos tarybos specialistai – Sigitas Cemnolonskis, Laima Kirkilovskienė, Stasė Vaitkūnienė, Vaiva Dundulytė, Justina Paulauskaitė, Jolanta Ivanauskienė - pristatė pagrindines valstybės pagalbos nuostatas ir Konkurencijos tarybos vaidmenį šioje srityje, aptarė praktinius pranešimų apie ketinamą suteikti valstybės pagalbą pateikimo Europos Komisijai būdus, konsultavo nereikšmingos pagalbos duomenų teikimo Suteiktos valstybės pagalbos registrui klausimais. Taip pat seminaro metu buvo kalbama tema, kaip užtikrinti veiksmingą konkurenciją viešuosiuose pirkimuose.

  • S. Cemnolonskio pranešimo seminare skaidrės.
  • L. Kirkilovskienės pranešimo seminare skaidrės.
  • S. Vaitkūnienės pranešimo seminare skaidrės.
  • V. Dundulytės pranešimo seminare skaidrės.
  • J. Paulauskaitės pranešimo seminare skaidrės.
  • J. Ivanauskienės pranešimo seminare skaidrės.